Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Jarní víkendovka v Těšanech nezklamala

Jarní měsíce již tradičně patří „víkendovce v Těšanech“, a tak maminky napekly bábovky, dětem nabalily čisté ponožky (některé děti byly tak hodné, že je čisté přivezly i zpět) a mohlo se vyrazit. Letos v sestavě 24 dětí ze všech tří farností otce Petra a 3 holek z Mutěnic.

Těšanské víkendovky se realizují už několik let a za tu dobu nám někteří účastníci stačili odrůst, tak jsme je pro letošní rok „pasovali“ na funkci pomocných vedoucích (Markéta a Zdenka Bálková, Štěpánka Veverková, Lucka Šlancarová, Honza Míchal a Lukáš Melichar). Musím říci, že se osvědčili na výbornou. Pro děti připravili řadu her, které zpestřily náš půldenní výlet, ale nepředbíhejme.

Celý víkend jsme zaměřili na jednu z největších osobností současného křesťanského světa, a to zesnulého papeže Jana Pavla II, který byl nedávno blahořečen. K velmi oblíbeným těšanským evergreenům patří hrané scénky, a proto jsme jich také využili, abychom dětem přiblížili jeho významné životní momenty. Děti asi nejvíce zaujal jak jinak než nezdařený atentát. Pak děti čekal první úkol, a to namalovat, jak oni si papeže představují.

Večer se „rozjížděl“ a proto jsem si zahráli několik seznamovacích her a rozdělili se do čtyř soutěžících skupin nesoucí názvy – Jan, Pavel, Karol, Wojtyla. Děti po celý víkend měly za úkol v soutěžích sbírat obrázky papeže v barvě svého družstva, ze kterých jsme pak udělali tři krásné koláže. A že jsou opravdu vydařené, se můžete přesvědčit ve všech otcových farnostech, kde budou spolu s kresbami papeže umístěny.

V sobotu jsme si opravdu „vymodlili“ krásné počasí. Hned jsme toho využili a vyrazili na výlet. Po cestě děti plnily soutěžní úkoly. V závěru cesty je nečekala obvyklá sladká odměna, ale sáček s polévkou, kterou bylo nutné uvařit. Děti si v družinkách postavily improvizovaná kamna a vařily skoro jako pejsek s kočičkou. Pak už jsme poloplní vyrazili zpět na faru, kde na nás čekal výborný guláš.

Po obědě jsme vyráběli pro maminky dárky ze slaného těsta. Pak jsme využili krásného počasí a hráli venku na hřišti hry. Po unavení těla, jsem museli také zapojit ducha, a to ve známe hře „Chcete být papežem“ (samozřejmě upravené pro naše účely). Děti nedostávaly „peníze“, ale naopak hodnosti, ve kterých se přes kněze, biskupa, kardinála mohli stát samotnými papeži.

Večer jsme si opekli buřtíka. Navštívil nás taky jáhen Jiří, který dětem vyprávěl o svém setkání s papežem. Děti si získal tím, že udělal takovou malou audienci přímo v Těšanech. S každým si potřásl rukou a rozdal pravé vatikánské bonbony. Překvapením pro děti bylo také pouštění lampiónků štěstí, které nás však zlobily a moc se jim nechtělo létat.

Víkendovku zakončila nedělní mše. Vyjmenovat na závěr všechny, kteří se podíleli na organizaci celého víkendu, by stačilo na celý další článek, a tak bychom všem (od kuchařů, vedoucích, pomocných sil, až po maminky) alespoň chtěli vyjádřit velké díky za to, že jsme si víkend v Těšanech užili.

E. Káčerová a J. Sadílek

 

 

Fotogalerii z jarní víkendovky v Těšanech otevřete kliknutím na společné foto...

 

Foto: Archiv Farnosti Velké Pavlovice

 

13-05-2011-BK