Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Jarní údržba dřevin

Již třetí rok za sebou arborista Ing. Martin Vrabec odborně pečuje o dřeviny v intravilánu města. Podle dlouhodobého plánu a posouzení aktuálního stavu stromů je nutné někdy přikročit i k vykácení stromů, které jsou napadeny houbovými chorobami, mají proschlé větve a vykazují příznaky skrytých vad ve kmenech a kosterních větvích a jsou tudíž potenciálně nebezpečné pro svoje okolí. Vykácené stromy jsou nahrazovány novými, někdy se podaří vysadit mladý strom již předem.


Odstaňovány jsou i podvěšené a zalomené větve nad vozovkami i chodníky a bude proveden průklest korun mladých stromů.
V letošním roce se uskutečňuje i prosvětlení porostu v parčíku před nádražím ČD.


Vynikajícím pomocníkem na likvidaci vyřazených větví je nový drtící vůz, který ušetří mnoho pracovních sil a nafty.

 

Fotogalerii z jarní údržby dřevin otevřete kliknutím na obrázek ...

 

Foto © 2010 Ing. Zdeněk Karber

19-03-2010 PV