Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

JARNÍ ŠLAPKA aneb Vydařený krok do nové turistické sezóny

V sobotu 23. dubna 2022 uspořádal Velkopavlovický okrašlovací spolek akci Jarní šlapka, která znamená jakési metaforické otvírání turistických vycházek mezi vinohrady. Sešli jsme se v lesoparku, kde Ing. Pavel Procházka ml., předseda spolku, přivítal všechny účastníky akce a Jan Havránek připomněl historii výšlapů, která spadá až do roku 2010.

Trasa, která vedla kolem rozhledny, přes „Šlechtitelku“, končila na farním dvoře, kam jsme vstupovali již za zvuků cimbálové muziky Vinica. Děkujeme za milá zastavení a pohoštění na rozhledně (Rodinné vinařství Suský/Martina & Marek Suských, Vinařství Helena/Helena Bednaříková) a Šlechtitelské stanici vinařské. Bylo to skvělé!

Obrovskou radost jsme měli z počtu účastníků. Panu faráři děkujeme za možnost strávit příjemné odpoledne na farním dvoře. Vše bylo podpořeno krásným počasím, a tak není divu, že se nikomu nechtělo odcházet. 

JARNÍ ŠLAPKA - otevírání turistické sezóny roku 2022 ve Velkých Pavlovicích

Text: Mgr. Renata Bláhová, Velkopavlovický okrašlovací spolek / Foto: Archiv Velkopavlovického okrašlovacího spolku / 25.4.2022