Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

JARNÍ ŠLAPKA 2012 - Šlápněte do pedálů, cykloturistická sezóna je tu!

Jako nahlédnutí do rejstříku učebnice meteorologie - vítr, sluníčko, déšť i sníh, teplo, zima, ale ve výsledku výborný pohodový den! Přesně taková byla JARNÍ ŠLAPKA 2012, III. ročník otevírání cykloturistické sezóny ve Velkých Pavlovicích. Protože se jedná o opakující se akci, dodržují se osvědčené tradice. Jednou z nich je zahájení u místní prodejny jízdních kol ZAF Velosport manželů Kobsových, která je současně jedním z hlavních pořadatelů.

Už před desátou hodinou, tedy hodinou zahájení, se před ZAFem začali scházet první účastníci akce a hned na první pohled bylo vidno, že si většina z nich vzala k srdci předem avizované pokyny pořadatelů. Jedni přijeli na kolech, druzí na koloběžkách, dětičky na odrážedlech, nejmenší ratolesti si vyrazily v kočárcích na „máma-pohon“ a ostatní se vydali jen tak - pěšky.

Cykloturistická sezóna byla zahájena slavnostním přestřižením pásky, kterou ostřím nůžek projely osoby pro tento akt nejpovolanější a to starosta města Ing. Pavel Procházka – aktivní propagátor a fanoušek cykloturistiky ve Velkých Pavlovicích a manželé Kobsovi, majitelé prodejny a servisu jízních kol ZAF Velosport, která shodou okolností slaví letos 20 let své úspěšné existence.

Výšlap se dále ve svižném tempu šinul k rozhledně Slunečná, poté ke kapli sv. Urbana, novému rybníku vznikajícího Biocentra Zahájka až do cíle, jímž se protentokrát stal koňský ranč u cihelny.

Po celé trase byla pro nejmenší turisty připravena řada soutěží a úkolů, které děti plnily na pěti stanovištích a za jejich úspěšné splnění sbíraly razítka do předem připravené „pošlapané“ kartičky. Za odměnu obdržely od hlavního pořadatele, tedy Střediska volného času při ZŠ V. Pavlovice, sladkou odměnu.

Pro mnohé účastníky letošní JARNÍ ŠLAPKY byla největším lákadlem v pořadí již druhá možnost vysadit si svůj vlastní strom a to v rámci přidružené akce RODINA ADOPTUJE SVŮJ STROM. Princip je velmi jednouchý – rodina přispěje Městu Velké Pavlovice fixní finanční částkou na koupi vzrostlé sazenice stromu, kterou si za pomoci pracovníků Služeb města Velké Pavlovice vysadí na předem určené a připravené místo. A po vysazení se o stromek opatřený jmenovkou své rodiny stará a zkrátka a dobře, je její!

V rámci letošní JARNÍ ŠLAPKY bylo tímto způsobem vysazeno celkem 32 stromků a to piloty leteckého klubu Nad Krajem André u nově vznikajícího letiště, country skupinou Colorado a členy T. J. Sokol v lesoparku u Trkmanky, valná většina stromů však byla vysazena právě rodinami na lužní louce u nového rybníka Biocentra Zahájka. Pro tuto specifickou lokalitu byly již předem naprojektovány dřeviny tvrdého luhu jako jsou duby, javory, babyky, jasany, jilmy a lesní hrušně a ty sem byly také zasazeny.

Konečnou stanicí cykloturistického výletu byl ranč za cihelnou. A když ranč, tak s plnou parádou! Všem příchozím do kroku vyhrávala country skupina Colorado, svůj taneční um ve stylu divokého západu zde předvedli Přátelé country a ve finále se nechal blesknout i dětský taneční kroužek při Mateřské škole Velké Pavlovice Baby country, který Přátelům country těžce šlapal na paty a tím dal zcela jasně najevo, že jim roste obrovská konkurence ☺!

Kulinářský majstrštyk zde předvedli i mistři kuchaři T.J. Sokol, kteří takřka nepřetržitě plnili misky hladových turistů buď vynikající zelňačkou nebo ostřejším guláškem a také štamgasti restaurace Vinopa, nabízející pravou voňavou jihomoravskou zabíjačku. Hmmm, a té vůně… sliny se jen sbíhaly!

Ať už dychtivé a nadšené děti, nebo mnozí odvážní dospělí, se měli možnost pokochat pohledem na krásu ladného cvalu koní prohánějících se v ohradách okolo ranče, ale také se na nich projet. Spousta této možnosti využila a tak už velká řada z nás ví, jak krásný je pohled na svět z koňského sedla.

 

JARNÍ ŠLAPKA roku 2012 byla úžasná a pohodová akce. Za což patří ohromný dík
všem spoluorganizátorům za ochotu pomoci a profesionální bezproblémový přístup. Všem velmi děkujeme!

 

Tak tedy - hurá do nové cykloturistické sezóny roku 2012!
Všem přejeme, aby byla výborná, plná nového poznání,
krásných zážitků a bez žádných šrámů na těle!

 

Karolína Bártová


 

Fotogalerie č. I. * JARNÍ ŠLAPKA 2012 (Foto © 2012 Karolína Bártová) - otevřete kliknutím ZDE

Fotogalerie č. II. * JARNÍ ŠLAPKA 2012 (Foto © 2012 Karolína Bártová) - otevřete kliknutím ZDE

Fotogalerie č. III. * JARNÍ ŠLAPKA 2012 (Foto © 2012 František Kobsa) - otevřete kliknutím ZDE

Fotogalerie č. IV. * JARNÍ ŠLAPKA 2012 (Foto © 2012 Ing. Zdeněk Karber) - otevřete kliknutím ZDE

 

 

JARNÍ ŠLAPKA 2012 - Otevírání cykloturistické sezóny ve Velkých Pavlovicích

 

Foto © 2012 Karolína Bártová

 


 

Organizační tým JARNÍ ŠLAPKA 2012:

 

14-04-2012-BK