Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Jarní maturitní zkoušky úspěšně za námi

Květnové dny jsou tradičně na středních školách ve znamení prvních zkoušek dospělosti, tedy zkoušek maturitních. 

Maturitní zkoušky na velkopavlovickém gymnáziu začaly v letošním školním roce po velikonočních svátcích 11. dubna, kdy studenti maturitních ročníků zpracovávali slohové práce z českého a cizího jazyka. Státní část pokračovala od 2. května formou didaktických testů z českého, cizího jazyka nebo matematiky.

Po dalších dnech příprav pokračovaly maturitní zkoušky ústní částí od pondělí 22. května do středy 24. května 2023. Studenti maturitních ročníků skládali ústní maturitní zkoušku ze dvou školních profilových předmětů a dvou povinných profilových předmětů vázaných na státní část.

V letošním školním roce maturovalo 21 studentů oktávy s třídní učitelkou Mgr. Janou Lorenzovou v osmiletém studijním oboru. V maturitní třídě 4. A s třídním učitelem Mgr. Zdeňkem Sovadinou maturovalo 12 studentů čtyřletého studijního oboru. Předsedy maturitních komisí byli Mgr. Ing. Jaroslav Metlický a Mgr. Petr Hrádek.

Celkové výsledky zpracoval Cermat a jsou následující; ve třídě oktáva prospělo s vyznamenáním 7 žáků tj. 33 % a 12 žáků prospělo a 2 žáci neprospěli z jedné profilové zkoušky. Ve třídě 4. A prospěli s vyznamenáním 4 žáci, 7 žáků prospělo a 1 žákyně neprospěla z didaktického testu.

Všem maturantům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a přejeme hodně elánu do dalšího studia, které je čeká po letních prázdninách.

Gymnázium * Maturitní zkoušky - 22. až 24. května 2023

Text: PaedDr. Kropáč Vlastimil, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice / Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice / 25.5.2023