Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Jak ušetřit za energie? Řešením mohou být e-Aukce

Vážení obyvatelé Velkých Pavlovic,

již potřetí budete moci využít tzv. e-aukce, prostřednictvím které můžete docílit snížení výdajů za energie, konkrétně za elektřinu a plyn. Elektronická aukce zajistí nejnižší možnou cenu všem domácnostem a podnikatelům, kteří se do soutěže přihlásí.

Úspora bude tím vyšší, čím více subjektů se do projektu přihlásí. Každý má zajímavou příležitost, jak ušetřit významnou částku za energie.

V e-aukci jsou pro občany a firmy soutěženy rovněž individuální podmínky. Vysoutěžená cena je fixní a nový dodavatel ji nesmí zvýšit. Nesmí si výhodnou cenu kompenzovat skrytými poplatky, např. za administrativní úkony. Smlouva je na 2 roky a není automaticky prodlužována. Před koncem této lhůty budete informováni o opětovném zařazeni do e-aukce tak, abyste každé období soutěžili o ty nejvýhodnější podmínky. Pokud v budoucnu do e-aukce nebudete chtít jít, nemusíte a můžete si najít dodavatele sami.

Ve čtvrtek 22.10.2015 od 15.30 do 17.30 bude na městském úřadě připraveno sběrné místo, kde se můžete informovat o zapojení do aukce.

Na kontaktní místo si přineste následující:

1. Kopie smlouvy se současným dodavatelem vč. případných dodatků, popř. ověřte na lince současného dodavatele výpovědní lhůty vaší smlouvy v případě, že nemůžete vše dohledat.
2. Roční detailní vyúčtování vč. rozpisu záloh na další období.
3. Spoj. číslo SIPO nebo číslo bankovního účtu.

Na kontaktní místo připraven aneb Jak můžete urychlit svou návštěvu na kontaktním místě:

1. Budete vědět, máte-li smlouvu na dobu určitou či neurčitou. V případě smlouvy na dobu neurčitou musíte znát vaši výpovědní lhůtu, u smluv na dobu určitou pak lhůtu, v jaké je potřeba vypovědět dopředu, aby se vám smlouva automaticky neprolongovala. Tyto informace obvykle bývají ve smlouvě. Pokud je tam však pracovníci na kontaktním místě nedohledají, budete muset volat současného dodavatele, jeho klientskou linku a tyto informace zjistit. Tomu lze předejít a v klidu domova můžete zavolat svého současného dodavatele. Ve většině případů jsou však tyto lhůty na smlouvě uvedeny. Je rovněž možné, že smlouvu nebudete mít, protože odebíráte již dlouhá léta. V takovém případě bude nutné na linku současného dodavatele zavolat.
2. Vytiskněte si dva exempláře smlouvy (ke stažení níže), a vyplňte žlutá pole. Tento krok za vás samozřejmě mohou udělat pracovníci kontaktního místa. Je tedy volitelný – pro aktivní jedince.
3. Přečtěte si pozorně často kladené otázky a odpovědi na ně (viz níže).
4. Další podrobnosti na tel.: 777 301 246 - Alena Pilátová nebo 601 550 345 – ing.Jitka Varmužová, e-mail: jitka.varmuzova@partnerecentre.cz


 

Často kladené otázky

1. Platí oblastní omezení? Může do e-aukce jen odběr ve Velkých Pavlovicích?
Do e-aukce můžete zařadit jakýkoli odběr v rámci ČR, neplatí tedy oblastní omezení. Naopak doporučujte známým z jiných míst účast. Vyšší počet odběrů rovná se lepší výsledek e-aukce. Pokud to mají daleko a mohou scanovat, lze odevzdat i elektronicky.

2. Jakou lze dosáhnout výši úspory na dodávce elektřiny a plynu?
Praxe ukázala, že více než 90 % domácností a firem dosahuje úspory přibližně 25–35 % na neregulovaných částech vyúčtování. U elektřiny tvoří neregulovaná část cca 45–50 % z fakturace, u plynu pak cca 80 % z fakturace.

3. Co si mám přinést s sebou na kontaktní místo?
1. Smlouvy o dodávkách elektrické energie a zemního plynu vč. případných uzavřených dodatků. Přineste vše na kontaktní místo, náš pracovník smlouvy prověří za vás a vše vám vysvětlí. Je možné, že smlouvu nenaleznete – to nevadí, ověříte stav vaší smlouvy přes klientskou linku vašeho současného dodavatele. Zajímá nás, k jakému datu je smlouva ukončitelná, jaké jsou výpovědní lhůty, případně lhůta před automatickou prolongací smluv na dobu určitou.
2. Roční detailní vyúčtování elektrické energie a plynu vč. rozpisu plateb záloh na další období. Vyúčtování nemusí být poslední. Zkoumáme, jaké sazby jsou nastaveny a jaká je orientačně roční spotřeba. Důležité jsou tedy parametry detailní, roční a s rozpisem záloh.
3. Dále potřebujete jen číslo vašeho bankovního účtu, popř. číslo SIPO.
4. Na místě s vámi sepíšeme smlouvu – dohodu o plné moci pro zastoupení v e-aukci.

4. Jaké smlouvy do e-aukce přijmete?
Všechny smlouvy, které mohou skončit (můžeme je vypovědět současnému dodavateli) do jednoho roku od data e-aukce.

5. Na jak dlouho bude smlouva s novým dodavatelem uzavřena a za jakých podmínek?
Pro domácnosti soutěžíme pro období dvou let. Nastavili jsme výhodné individuální podmínky pro domácnosti i firmy, smlouvy s novými dodavateli jsou na dobu určitou bez automatické prolongace. Nový dodavatel nemůže cenu kompenzovat účtováním skrytých poplatků za administrativní úkony apod. Dodavatelé vědí přesně, o co soutěží ze zadávací dokumentace. Ta je nastavena tak, aby byla výhodná pro domácnosti a firmy.

6. Vysoutěžím nového dodavatele na dva roky, co se děje po uplynutí této lhůty?
Z požadavků domácností a firem na jiných místech bylo zřejmé, že chtějí pravidelně, každé dva roky, vysoutěžit ty nejlepší možné podmínky. Budete tedy zařazeni automaticky do další e-aukce; pokud si to přát nebudete, jednoduše nám to oznámíte.

7. Co když vítězný dodavatel zkrachuje?
Nepřijdete o dodávky! Tento scénář je velmi nepravděpodobný, pokud by se tak skutečně stalo, nastupuje tzv. dodavatel poslední instance, což je majitel distribuční sítě ve vašem bydlišti. Ten bez pauzy dodává za klasické ceníkové ceny a vy máte tři měsíce na výběr nového dodavatele, případně můžete zůstat u majitele distribuční sítě.

8. Kolik stojí přihlášení do e-aukce?
Vše je zdarma. Cílem a účelem toho, proč jdou domácnosti a firmy do e-aukce, je získání výhodnějších podmínek a nižších cen za dodávky energií. Pokud se v e-aukci podaří tento účel naplnit, plyne z toho povinnost uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem.

9. Sankce za nepodepsání smlouvy s novým dodavatelem, proč se platí?
V praxi tento poplatek ještě nikdo neplatil. Výsledky aukcí jsou natolik zajímavé, že není důvod nové smlouvy nepodepsat. Avšak sankce jsou ve smlouvě nutné jako ochrana všech účastníků e-aukce. Pokud se rozhodnete do e-aukce jít a podaří se zajistit lepší podmínky, logicky budete chtít smlouvu podepsat. Pokud se nepodaří zajistit lepší podmínky, tím vše pro vás končí a žádná sankce za nepodepsání smlouvy není. Vzhledem k tomu, že je aukce zdarma, nemáte tedy co ztratit.

10. Jsem v pronájmu, mohu do e-aukce?
Ano, můžete. Pokud ukončíte nájem v průběhu dodávek novým dodavatelem, neplynou z toho žádné sankce. Totéž platí u majitelů nemovitostí, kteří se rozhodnou nemovitost prodat.

11. Mohou se přihlásit i družstva a SVJ?
Ano, doporučuje se.

12. Ve smlouvě jsou rovněž pohonné hmoty a telekomunikace. Mohu je také soutěžit?
Aktuálně se e-aukce na PHM a mobilní operátory připravují, máte-li předběžný zájem, napište na jitka.varmuzova@partnerecentre.cz,  roční útratu za své telefony a roční útratu za pohonné hmoty, zařadíme vás do seznamu zájemců a budeme vás včas informovat o postupu.

13. Lze odevzdat podklady elektronicky?
Ano, lze, stáhněte si smlouvy níže, vytiskněte a čitelně vyplňte. Společně s ostatními podklady smlouvou a vyúčtováním (viz otázka č. 3) zašlete na jitka.varmuzova@partnerecentre.cz, a o zařazení do e-aukce budete informováni.

14. Záleží na tom, kolik nás půjde do e-aukce? Ovlivní to výsledek?
Ano, ovlivní, každý odběr se počítá. V tuto chvíli sbírá eCENTRE podklady asi ve 120 městech a obcích. A do aukcí již chodí tisíce domácností a firem. Ve stejném termínu jako Velké Pavlovice budou společně soutěžit domácnosti a podnikatelé desítek měst a obcí napříč celou ČR. Pokud se podaří do aukce pro Velké Pavlovice pozvat větší počet domácností a firem, živnostníků či SVJ např. z Karlových Varů, bude to mít na výsledek aukce pozitivní vliv. S možností podat vše elektronicky můžete pozvat kohokoli.

15. Jaké dodavatele oslovujete? Může to vyhrát stávající?
Do aukce jsou pozváni všichni dodavatelé na trhu s platnou licencí, o jejich účasti rozhoduje jejich obchodní strategie. Může se stát, že budete mít stále stejného dodavatele ale za podstatně výhodnějších podmínek.

Více informací o projektu e-Aukce - http://www.ecentre.cz/

Další informace o projektu e-aukcí energií ke stažení:
 

Smlouva o poskytování služeb pro domácnosti * ke stažení ZDE

Smlouva o poskytování služeb pro veřejný sektor * ke stažení ZDE

Smlouva o sdružených službách dodávky energie * ke stažení ZDE

Přehled referencí e-aukcí - leták * ke stažení ZDE

 


19-10-2015-BK