Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Jak se zachovat v případě nálezu injekční stříkačky?

I v našem městě je možné se setkat na veřejných prostranstvích s použitými injekčními stříkačkami. Každoročně je nález tohoto „zboží“ ohlašován a ne jinak je to i v roce letošním. 

Žádáme občany, aby v žádném případě na nalezenou injekční stříkačku nesahali, ale ihned nález oznámili na tel.777 736 410. Zároveň žádáme rodiče, aby poučili své děti, jak se mají v případě takového nálezu chovat.

Použité injekční stříkačky se mohou nacházet na různých místech. Většinou jsou odhozeny na travnaté plochy nebo poblíž laviček.

 

Co dělat při nálezu použité injekční stříkačky:

• nedotýkejte se nalezené injekční stříkačky nebo jehly
• nález ihned oznamte na tel. 777 736 410
• setrvejte na místě do příjezdu přivolané osoby
• mějte na paměti, že se jedná o nebezpečný infekční odpad

 

Petr Hasil

 

 


 

22-04-2015 PV