Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Jak pokračují práce na stavbě II/421 Terezín – Velké Pavlovice

Jak již bylo řečeno dříve celá stavba je rozdělena na několik úseků.

Na rozestavěném úseku ve Velkých Pavlovicích na ulici Brněnská, byly odfrézovány asfaltové konstrukční vrstvy a byla vytěžena dlažební kostka. Po upravení pláně byla po obou stranách vozovky zřízena drenáž a byly vybudovány nové dešťové vpusti (včetně nových přípojek do kanalizace) pro odvedení vody z vozovky. Zároveň byly zahájeny zemní práce na budoucí okružní křižovatce u sýpky. Jsou prováděny přeložky, případně výměny kabelů nacházejících se v trase vozovky a odstavných stání.

V nejbližších dnech bude započato s navážením nových konstrukčních vrstev vozovky ze štěrkodrtí a začne pokládka silničních obrub po obou stranách vozovky včetně budování okružní křižovatky.

Od 2. října 2017 byla zahájena rekonstrukce mostu evid. Č. 421-008 ve Velkých Pavlovicích přes potok Trkmanka. Při této rekonstrukci bude provedena výměna celé nosné konstrukce mostu. Z toho vyplývá, že most je úplně uzavřen pro veškerý provoz. Tato uzavírka je povolena do 8. 12. 2017. Po dobu uzavírky je objízdná trasa vedena přes obce Němčičky a Bořetice.

Zároveň se pracuje na úseku Terezín – Brumovice, kde na průtahu obcí Terezín je rekonstrukce silnice již provedena, včetně nové obrusné vrstvy vozovky. Dále zde pokračují práce na rekonstrukci mostu evid.č.421-002 a na propustku pod silnicí. 

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Text: Ing. Ladislav Hádlík, Správa a údržba silnic JMK / 3.10.2017