Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

IV. zasedání Zastupitelstva Města Velké Pavlovice

Starosta města
VELKÉ PAVLOVICE
Ing. Pavel Procházka

Na základě čl. 3, jednacího řádu Zastupitelstva Města Velké Pavlovice a na základě rozhodnutí rady města svolávám v pořadí IV. zasedání Zastupitelstva Města Velké Pavlovice, které se bude konat ve středu 30. května 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích


Program jednání:
1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Zpráva o činnosti rady města
4) Provedené rozpočtové opatření č.2/2007
5) Rozpočtové opatření č. 3/2007
6) Projednání závěrečného účtu o hospodaření Města Velké Pavlovice za rok 2006
7) Prodej majetku města
8) Presentace rozvoje města
9) Různé
10) Dotazy a připomínky zastupitelů, diskuse
11) Usnesení
12) Závěr

Příloha:
1) Rozpočtová opatření č. 2/2007 a 3/2007
2) Závěrečný účet o hospodaření Města Velké Pavlovice za rok 2006

S přílohami závěrečného účtu se můžete seznámit v kanceláři ekonomického úseku, kde také současně můžete uplatnit případné dotazy k materiálům přiložených k pozvánce na zasedání zastupitelstva.