Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Interaktivní divadlo u čtvrťáků

Ve středu 14. ledna 2015 přijela za dětmi do čtvrtých tříd Základní školy Velké Pavlovice Zuzana Skálová, v současné době vyučující na Konzervatoři Brno obor Dějiny divadla a teorie dramatu, s interaktivním programem Život Keltů. Žáci tak dramatickou formou získali mnoho informací o Keltech, o jejich životě, vynálezech, odívání a tanci.

Interaktivní divadlo vychází z myšlenek J. A. Komenského, kdy dítě má uchopit výuku a vnímání všemi smysly. Cílem takové dramatické vyučovací hodiny je úcta k předkům, nový pohled na minulost, prolínání moudrosti z minulých dob a kladení důrazu na kladné postoje člověka ve společnosti.

Děti byly naprosto ponořené do děje, nadšeně a přirozeně reagovaly a zapojovaly se do zadaných činností. Z fotografií jde vidět jejich nadšení i to, jak moc je to bavilo.

Mgr. Lucie Nováková, ZŠ Velké Pavlovice * www.zs.velke-pavlovice.cz


 

Zuzana Skálová vyučuje divadlo interaktivní formou, což děti viditelně baví...

 

Foto © 2015 Archiv ZŠ Velké Pavlovice

 


20-01-2015-BK