Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Informace o svozu bioodpadu

Informujeme občany o změně četnosti svážení bioodpadu pracovníky Služeb města Velké Pavlovice. Rostlinný odpad se sváží pouze v sudých týdnech, kdy neprovádí svoz bio popelnic společnost Hantály. Dnem svozu je vždy pátek. 

Nejbližší svoz proběhne 21. dubna, další 5. května. Žádáme občany, aby bioodpad umístili před své domy vždy ve čtvrtek před svozem (nejlépe v pozdních odpoledních hodinách), popř. mohou využít místo k odkládání bioodpadu, což je v současné době Hrúdek. 

V případě velkého množství bioodpadu požádejte pana Jana Havránka, tel. 602 812 825, o přistavení vlečky. Tato služba je poskytována zdarma. O mimořádných svozech budete informováni na webu města a místním rozhlasem.¨

Text: Dagmar Švástová / 11.4.2023