Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Hudebníci třídy MgA. Zbyňka Bílka koncertovali

Poslední měsíce školního roku na Základní umělecké škole Velké Pavlovice jsou vždy spojeny s besídkami jednotlivých tříd, kde děti předvedou svým rodičům, sourozencům, babičkám a dědečkům a mnohdy i kamarádům, co se za poslední ročník naučily. Jarní besídky jsou navíc ozvláštněny absolventskými koncerty, kde mají rozšířený prostor pro svá vystoupení žáci končící první či druhý sedmiletý cyklus vzdělávání na ZUŠ. 

Jedna z takových besídek s absolventským koncertem rozezněla sál velkopavlovického Ekocentra Trkmanka ve středu 25.května 2016. Na flétny, klavír, trumpetu a bicí zde vystoupili žáci třídy MgA. Zbyňka Bílka. Pro tři flétnistky, Elišku Bálkovou, Kláru Pejchlovou, Kateřinu Stehlíkovou a jejich rodiny, byl tento koncert velkým svátkem. Jejich besídka byla právě absolventskou, kde tyto žákyně shodně a úspěšně ukončily I. stupeň vzdělávání na ZUŠ.

Výkony tria flétnistek tomu jednoznačně odpovídaly. Interpretace náročných skladeb v jejich podání byly bezchybné, procítěné a takřka profesionální. Publikum bylo dojato a po zásluze jejich obdivuhodná vystoupení odměnilo několikrát dlouhým potleskem.

Největší a pro děti neočekávaný aplaus nastal po odehrání úplně posledního kousku celého koncertu. Pan učitel Bílek s komorním souborem, složeným ze sedmi flétnistů a jedné klavíristky, nacvičil skladbu Let it go z celovečerního kresleného filmu Frozen – Ledové království. Děti zahrály skladbu naprosto bravurně, publikum jen užaslo a potlesk po doznění posledního tónu neznal konce.

Velké poděkování patří všem, kteří děti ve hře na hudební nástroj podporují. Jsou to především jejich rodiče, učitelé a jako bonus velmi příjemné prostředí a přátelská atmosféra zdejší umělecké školy. Přestože hra na hudební nástroj vyžaduje dennodenní dril, dřinu a ukrajuje dětem nemálo volného času, naoplátku se žáci ve škole setkávání o každé hodině s milými vyučujícími připravenými vždy podat pomocnou ruku a ochotnými poradit. 

Právě rodičům a panu učiteli MgA. Zbyňku Bílkovi poděkovala za vše výše zmíněné paní ředitelka ZUŠ Milena Karberová. Zdůraznila, že si velmi váží toho, že rodiče své děti do hudební školy pravidelně posílají, že je podporují v jejich umělecké činnosti, rádi a v hojném počtu se zúčastňují besídek a koncertů a tím zvyšují prestiž této školy. 

 

Za ZUŠ Velké Pavlovice Karolína Bártová * www.zus-velkepavlovice.cz


 

Fotogalerii z jarní besídky ZUŠ s absolventským koncertem třídy MgA. Zbyňka Bílka
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2016 Jana Vondrová

 

 


26-05-2016-BK