Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Hřbitovní brána je kompletní, nyní už i s obrazem

Na hřbitovní bránu vedoucí na velkopavlovický hřbitov byl během tohoto pracovního týdne umístěn obraz malíře Jana Klimeše znázorňující biblický výjev Zmrtvýchvstání. Tímto počinem byla dokončena náročná rekonstrukce této překrásné a vzácné památky.

O opravě napsal pan místostarosta Petr Hasil velmi zajímavý a obsažný příspěvek do Velkopavlovického zpravodaje č. 5/2020, který právě vyšel.

226308

Příspěvek si tedy můžete přečíst jednak v samotném zpravodaji, pokud nemáte možnost,
přesné znění níže přikládáme...

Plán vyšel, hřbitovní brána je opravena,
nárožní kaple hřbitova zajištěny

Na začátku roku 2016 bylo rozhodnuto o rekonstrukci hřbitovní brány a také nárožních kaplí hřbitova. Byla zpracována Ing. Daliborem Klusáčkem projektová dokumentace (konečná cena 47.190,- Kč) a začalo martýrium. 

Hřbitov není v majetku města, ale dle zákona je město správcem pohřebiště. Šlo by tedy obhájit to, že může město hradit opravy ze svého rozpočtu. Ovšem nedosáhlo by na žádné dotační prostředky. Dne 23. června 2017 byla podepsána Smlouva o výpůjčce mezi farností a městem, která již umožňovala zahájit opravy nemovité kulturní památky i z případných dotačních prostředků. Tedy po roce a půl se podařilo dosáhnout toho, že mělo před sebou město relativně volnost a mohlo začít s vyhledáváním firmy na požadované opravy.

Aby se „nalákali“ na zakázku i menší živnostníci, bylo rozhodnuto, že se bude soutěžit zvlášť dodavatel prací tesařských a pokrývačských a zvlášť dodavatel stavebních (zednických). To samozřejmě vše dle regulí, které zákon umožňuje.

Dne 27. února 2018 bylo z poloviny vyhráno. Smlouva na tesařské a pokryvačské práce na nárožních kaplích byla uzavřena s panem Břetislavem Kociánem z Kojatic (konečná cena 474.926,- Kč).

Nabídku na provedení stavebních prací však žádná z pěti oslovených firem nepředložila. Začalo proto obvolávání a přemlouvání specializovaných firem, aby práce někdo provedl. 

Podařilo se dohodnout s majitelem společnosti KOS CONSULT z Přerova. Rada města však již musela schválit výjimku ze směrnice města „o zadávání zakázek malého rozsahu“, protože tato společnost byla ochotna provést pouze zajištění statiky nárožních kaplí a vyvrtat mikropiloty u hřbitovní brány. Smlouva byla schválena 17. dubna 2018 s termínem provedení 23. až 24. týden téhož roku. Tak bylo i učiněno (konečná cena 168.267,- Kč).

Jakmile byly tyto práce dokončeny, bylo třeba najít firmu, která bránu a nejlépe i nárožní kaple omítne. Netušil jsem, jak moc to bude složité, ale podařilo se. V září roku 2019 byl oslovený pan Jiří Vykoukal z Moravské Nové Vsi, zda by štukatérské práce neprovedl. Po schůzce, která byla 24. října 2019 na místě samém společně s památkáři, bylo dohodnuto, že zašle pan Vykoukal společně s cenovou nabídkou i termín zhotovení prací. Město na termín prací nijak netlačilo, takto se snažilo vyjít dodavateli prací vstříc. Důležité bylo, aby byla oprava provedena kvalitně a aby se „netáhla“ dlouho. Cenová nabídka společně se smlouvou byla schválena 31. prosince 2019 s tím, že termín prací byl stanoven od 13. července do 4. září 2020. Bohužel bez omítek na nárožních kaplích (konečná cena 343.822,- Kč).

Lešení. Zajistit lešení zdá se být jednoduchá záležitost. Pokud si ovšem dá do podmínek štukatér postavení lešení klasického, které lze nastavovat po centimetrech, nastává problém. Kde jej sehnat? Na doporučení břeclavské stavební společnosti F&K&B, byla oslovena šlapanická firma Lešenářská technika – Jiří Kopic (konečná cena za pronájem 23.570,- Kč).

Před zahájením štukatérských prací však bylo třeba ještě dokončit statické zajištění nakloněné hřbitovní brány. Trn z paty nám vytrhla místní firma BLARA. Železobetonové opěrné piloty, napojené na dříve zhotovené mikropiloty byly hotovy dle dohody, do konce měsíce června (konečná cena 63.963,- Kč).

Bylo by divné, kdyby se nenaskytl při opravě staré stavby nějaký problém. Po odstranění omítek bylo zjištěno uvolnění vrchní části brány. Po konzultaci se statikem Ing. Klusáčkem bylo navrženo zajištění nerezovými pruty. S velkou prosbou jsme se obrátili společně s Ing. Klusáčkem na společnost SASTA CZ z Brna, která zajištění do jednoho týdne provedla (konečná cena 32.379,- Kč).

Rozsah opravy kovové části vstupní brány byl jasně daný. Demontáž, otryskání starého nátěru, porovnání pokřivených částí, doplnění chybějících částí, oprava zámku, povrchová úprava a montáž. Rozumnou nabídku podal a práce se ujal umělecký kovář Pavel Valášek z Vranovic (konečná cena 21.538,- Kč).

Pan Vykoukal během své práce řekl, že po něm často nastupuje provádět malířské práce Malířství Navrátil - restaurátorské práce z Rakvic. Tradice se neměnila. Při předávání místa panu Navrátilovi bylo domluveno, že budou před nátěry opraveny i omítky na hřbitovní zdi směrem ke kolumbáriu a také k nárožní kapli, včetně kaple (konečná cena 50.425,- Kč).

Jan Klimeš. To je jméno malíře, jehož obraz je na čelní straně brány umístěn. Znázorňuje „Zmrtvýchvstání“ a podobnost hřbitova na obraze s velkopavlovickým hřbitovem není náhodná (konečná cena 20.000,- Kč).

Tento příspěvek plný faktických údajů možná není až tak čtivý, ale chtěl jsem, abyste věděli, proč se některé věci „táhnou“. Že ne vše lze dělat rychle, jak byste si vy i my představovali. Tato akce byla oficiálně zahájena zadáním zpracování projektu v lednu roku 2016 a dokončena v říjnu 2020 (vyjma omítek nárožních kaplí).

O administraci vedoucí k zahájení prací jsem se raději ani nezmiňoval, protože to by byl text článku dvojnásobný.

Oprava hřbitovní brány a nárožních kaplí byla perfektní akce. Veškeří dodavatelé pracovali velmi profesionálně, v klidu, bez konfliktů. Když už se naskytly nějaké problémy, poradili se jak je vyřešit anebo je vyřešili sami. Ideální stav. Schválně jsem nikoho v příspěvku nevyzdvihl, protože si pochvalu zaslouží fakt úplně všichni včetně projektanta a dozoru v jedné osobě.

Dobrá, (nebo snad i výborná?) byla spolupráce i s pracovníky památkové péče. Ano, řekli si své, své si řekli i řemeslníci a vyšla z toho všeho krásná věc.

Tak co, zajímá vás kolik to vlastně všechno město stálo? Tak si to spočítejte. Nezapomeňte odečíst 160.000,- Kč z dotačních prostředků Ministerstva kultury a 269.500,- Kč z Jihomoravského kraje.

Zajímavosti:
„Hřbitov s ohradní zdí“ je nemovitá kulturní památka rej. č. ÚSKP 36672/7-1799.
Areál hřbitova je ojedinělým dokladem renesančního funerálního stavitelství.
        Jeho prvotní podoba je datována rokem 1594.
Na počátku 20. století byl areál hřbitova rozšířen západním směrem,
        přičemž dvě z kaplí byly rozebrány a vystavěny v nové pozici.
Hřbitovní brána je vykloněna přibližně o 30 cm směrem do hřbitova.
Po osekání cementových omítek na bráně hřbitova, bylo zdivo silně navlhlé
        a bylo cítit jako mokrý sklep.
Profilace na hřbitovní bráně byly obnoveny podle historické fotodokumentace
        a analogie architektonických prvků interiéru našeho kostela.
Jak lze také napsat, že vrchní část brány není pevná a je třeba ji zajistit aneb zápis z kontrolního dne:
        „Zdivo nemá pevnost v tahu, v líci zdiva pilastrů nad hlavní římsou jsou navrženy drážky pro vložení
        helifixů, které budou procházet vertikálně masou zdiva až pod úroveň hlavní římsy a budou staticky
        zabezpečovat štít brány.“
Veškeré plochy na bráně jsou vyspádovány tak, aby z nich odtékala voda.
        Dodatečné pokrytí některých částí plechem není přesto vyloučeno.
Jan Klimeš má svůj obraz i v jedné z kaplí u Němčiček.
Mikropiloty pro zajištění statiky brány jsou vyvrtány do hloubky 4,2 metru.
U Pohořelic se provádí výstavba kruhové křižovatky. Uprostřed bude umístěn velký kapr
        z nerezových prutů a kamene. Dílo pana Valáška, který nám opravoval kovovou bránu.
Hřbitovní zeď je památkově chráněná a není možné ji zbourat a znovu vystavět.
        Není možné ji dokonce ani podřezat, což by zabránilo vzlínání vlhkosti.
        Vlastně jediný způsob její opravy je takový, jako při opravě brány.
Podobná kovová brána, jako je ta naše, se nachází v areálu zámku ve Valticích.
Klika na hřbitovní bráně, využívaná v posledních letech byla ze stočeného roxoru.  

Znáte na Břeclavsku nějakou stavbu, kde je použitá jako střešní krytina štípaná, dřevěná šindel?
Napište nám.  

Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice

Zdroj: Město Velké Pavlovice / Foto: Petr Hasil / 23.10.2020