Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Houslový koncert v ZUŠ

Prosluněné páteční odpoledne symbolického data 5. 5. 2017 patřilo v Základní umělecké škole Velké Pavlovice mladým houslistům pana učitele Martina Čecha.

Mladší žáci zahráli lidové písně a skladbičky z Beranovy houslové školy, v závěru koncertu vystoupili pokročilejší houslisté a zazněl Staročeský menuet pro troje housle skladatele J. Řáhy, ve kterém se k bratrům Prestonovým připojil svou hrou i pan učitel Martin Čech. Dva členové Cimbálové muziky Lašár – Karel Kosík a Jan Hůlek předvedli nadšenému publiku, že  bravurně zvládají i interpretaci barokní hudby. V jejich podání jsme si mohli vyslechnout  Koncert pro dvoje housle d-moll J. S. Bacha, klavírní doprovod zajistila paní učitelka Eliška Vomáčková.

Pan učitel Martin Čech vyučuje na naší ZUŠ hře na housle již téměř dvě desítky let a vychoval mnoho houslistů, kteří působí v cimbálových muzikách našeho regionu. Pan učitel je absolventem brněnské konzervatoře, a přestože má klasické hudební vzdělání, říká o sobě, že je folklorista. Již řadu let je primášem proslulé cimbálové muziky Lália a úpravy lidových i populárních písní pro hráče cimbálových muzik různých věkových kategorií a hráčské vyspělosti  jsou jeho doménou.

Žáci pana učitele Čecha jsou vždy velmi svědomitě připraveni k pololetním i závěrečným zkouškám v ZUŠ, na kterých se nejlépe pozná, jak pedagog s žákem průběžně pracuje.Hra na housle je velmi tvrdá disciplína. Naučit se držet housle, zacházet se smyčcem a vyluzovat celou škálu tónů pouze na čtyřech strunách je dlouhodobá záležitost. Přesto je zájemců o hru na housle stále víc a zásluhou pana učitele, který optimálně vyvažuje přísnost s trpělivostí, nejsou žáci v počátečním vyučování odrazeni od své touhy umět hrát na housle!

Ředitelka ZUŠ Milena Karberová poděkovala panu učiteli Čechovi za jeho práci se žáky, paní učitelce Elišce Vomáčkové za klavírní doprovod, všem vystupujícím za jejich výkony i rodičům a prarodičům za konstruktivní spolupráci se školou.

ZUŠ * Houslový koncert třídy pana učitele Martina Čecha

Text: Milena Karberová, ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice / Foto: Archiv ZUŠ / 10.5.2017