Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Hody budou, podmínečně. O osudu Vinobraní rozhodnou zastupitelé

Dne 26. května 2020 jednala rada města Velké Pavlovice s pozvanými zastupiteli o pořádání letošních krojovaných hodů. O tom, zda se hody skutečně uspořádají, bude rozhodnuto dva týdny předem, a to s ohledem na toho času aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s COVID-19. 

Což znamená, bude-li vše v normě a pořádku, hody se budou konat v předem stanoveném termínu, tedy od neděle 16. srpna do úterý 18. srpna 2020. Doporučujeme sledovat webové stránky města Velké Pavlovice, kde vás budeme o konání či nekonání hodů a za jakých podmínek předem podrobně a hlavně včas informovat. Krojovaná chasa a všichni ostatní zainteresovaní se tak mohou pustit do běžných příprav a doufat, že nezasáhne vyšší moc a že se nic nepokazí.

O tom, zda se bude konat Velkopavlovické vinobraní roku 2020, se bude jednat dne 11. června 2020 na zasedání zastupitelstva města Velké Pavlovice. Rozhodnutí vám bude sděleno taktéž prostřednictvím našeho webu. 

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 27.5.2020