Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Hodové pondělí

Pondělní dopoledne druhého dne hodového maratónu začalo, stejně jako v neděli zvaním velkopavlovických občanů na odpolední zavádku a večerní zábavu, tentokrát na „horním konci“ Pavlovic.

Odpoledne znovu slavnostně vykročil průvod od druhé stárky, Štěpánky Veverkové. I přes tropické teploty kolem 36 °C se i tentokrát v průvodu vydalo přes čtyřicet krojovaných párů. Jako pestrobarevný had se po ulici Hlavní vinul téměř nekonečný průvod krojované chasy.

 Odpoledne bylo na sóle vyhrazeno tradiční zavádce, jejíž melodické, klidné tóny dávají vyniknout kráse velkopavlovických krojů. Protikladem jsou ovšem vtipné sloky písně, které při závádce zpívá mužský sbor. Složit text této písně je náročný úkol: musí být vtipná, pravdivá, trošku ironická, ale urazit by neměla nikoho. Velkopavlovická chasa vydržela tančit do pozdní (nebo spíše raní) noci, ale právě teď se připravuje na další odpolední průvod a další hodovou zábavu.

Hodové pondělí

Text a foto: Věra Procingerová / 21.8.2018