Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Hodová neděle: sólo v obležení krojovaných

Neděle 18. srpna 2014 se nesla ve znamení hodů. První den hodovního veselí je asi nejvíce nabitý, co se týče programu. Ráno začala chasa na hodovní mši v kostele Nanebevzetí panny Marie, odkud se vydala jako každoročně k domu starosty, požádat ho o svolení k pořádání hodů a zároveň ho na zábavu pozvat. Protože starosta, pan Pavel Procházka svolení dal, zbývalo už jen pozvat občany města na hodovní veselí.

Odpolední maratón byl zahájen u domu letošní první stárky, Lenky Michnové, kde se sešla všechna děvčata a v hojném počtu také benjamínci v dětských krojích, budoucí nástupci současné generace udržující bohaté folklórní tradice. Po příchodu mužské části chasy, společně stárkovské a sklepnické páry zatančili již v plné parádě.

Trasa průvodu byla letos vskutku originální, dav 49 krojovaných párů se vydal na hodovní sólo přes uličku Pod Starou horou. Nejen přihlížejícím fotografům se tak naskytl neopakovatelný pohled na kombinaci kontroverzních architektonicky zajímavých domků a tradičního velkopavlovického kroje.

Zábava na sóle se pak již klasicky točila nejen kolem domácích, ale i přespolních krojovaných, letos čítala základna omladinu rovnou ze 14 okolních obcí!

Na závěr je třeba poděkovat všem organizátorům, členům chasy a také jejich rodičům za úsilí, trpělivost a obětavost, bez nichž by se Velké Pavlovice, jejich občané a návštěvníci nemohli z hodů těšit!

Eliška Mainclová


Fotogalerie I. * Hodová mše svatá a žádání o povolení hodů * otevřete po kliknutí ZDE

Fotogalerie II. * Průvod  krojované chasy * otevřete po kliknutí ZDE

Fotogaleri III. Odpolední zábava na sóle * otevřete po kliknutí ZDE

 

Hodovní průvod

Foto © 2014 Věra Procingerová

18-08-2014