Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Hloubení nového rybníka pokračuje * videoreportáž

V českých zemích sahá tradice rybníkářství až do 12. století. Tradiční rybníkářskou oblastí jsou jižní Čechy, ale rybníky byly zakládány po celém území dnešní České republiky. Rybníky mají po stránce biologické, krajinářské i estetické mimořádný význam v intenzivně zemědělsky využívané krajině. V České republice se celkem nachází okolo 21 000 rybníků. Jejich počet se v současné době už prakticky nemění.

Ve Velkých Pavlovicích se však v současných týdnech intenzivně hloubí nová vodní plocha o výměře více než 3,5 ha s hloubkou vody do 2,0 m.

Obnovený rybník bude součástí biocentra Zahájka v rozsahu 8,5 ha trvale podmáčené plochy, která není vhodná pro zemědělské využití. Biocentrum Zahájka má podpořit snahu o udržení vody v přírodě a má za cíl zlepšit životní prostředí v extravilánu města.

Vznikne areál pro vodní rostliny a živočichy. Vodní plocha nebude sloužit po koupání ani chov ryb. Lidé by však v areálu protkaném nezpevněnými cestami měli získat příležitost k pozorování vodních organismů.

Miroslav Grégr


VELKÉ PAVLOVICE BUDUJÍ BIOCENTRUM ZAHÁJKA

VIDEOSTUDIO MIROSLAV GRÉGR

 

 

07-10-2011 PV