Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Hasiči rekapitulovali rok 2014 a volili nové vedení

Na Ekocentru Trkmanka se v sobotu 31.ledna konala výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Velké Pavlovice. Na programu valné hromady byla rekapitulace roku 2014 včetně hospodaření, volba funkcionářů sboru na období 2015-2020, plán práce na rok 2015 a také se schválil nákup sportovního čerpadla pro mládež.

Starostou sboru byl zvolen František Procinger, jeho zástupcem Petr Adámek. Velitelem sboru byl zvolen Petr Hasil, jeho zástupcem Jiří Schäfer. Ve výboru sboru bude ještě pracovat Michal Procinger, který má na starost mládež a Jan Schäfer, který bude hájit zájmy soutěžního družstva dospělých. Pokladníkem a hospodářem zároveň byla zvolena Ilona Procingerová.

Výpis ze zprávy o činnosti sboru za rok 2014:

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích měl ke dni 31.12.2014 50 členů. Z toho čítala naše základna 14 dětí.

Začátek roku 2014 začali velkopavlovičtí hasiči odpálením ohňostroje na náměstí u radnice. Se samotným odpálením souvisí především dohled nad dodržováním bezpečnosti v okolí odpaliště.

V lednu byla dokončena instalace alarmu na hasičské zbrojnici, která byla hrazena převážně z finanční výhry v soutěži RWE  „Jednotka roku 2013 – zásah u Z. Kosíka“.

16. března jsme uspořádali v místní sokolovně dětskou maškarní diskotéku. Tato akce byla rovněž přihlášena do soutěže RWE. Bohužel se sboru nepodařilo postoupit do dalšího kola jako v roce 2013. Výtěžek z této akce byl použit pro potřeby našich mladých hasičů.

16. března má naše jednotka od začátku roku osm zářezů-výjezdů. Sedm požárů a vyproštění srny ze studny.

24. dubna jsou naši hasiči opět povoláni k vytažení zvířete ze studny v Němčičkách, tentokrát psa. Úkolu se naštěstí ujímá sám pan velitel stanice HZS Hustopeče a rotwailera o hmotnosti cca 40 kg vytahuje za pomocí lezecké výstroje z několikametrové hloubky téměř sám. Jedná se o 15 zásah jednotky roku 2014.

Na začátku měsíce května pořádá náš sbor dětskou soutěž v požárním útoku. Z důvodu špatného počasí byla zkrácena na jedno kolo, což bylo určitě dobré rozhodnutí. Se zdravím dětí jsme nechtěli hazardovat.

Soutěž v požárním útoku byla zorganizována i o dva měsíce později. 12. července se sjelo devatenáct družstev na tréninkové hřiště TJ Slavoj, aby mohla bojovat o pohár starosty města. V mužské kategorii vyhráli kluci z Pasohlávek, druzí byli pánové z Jezeřan-Maršovic a tradičně třetí kluci z Milovic. U děvčat si nejlépe se třemi „B“ poradila děvčata z Kobylí. Naše družstvo dosáhlo na osmé místo s časem 21.05s. Hasiči z družebních Voderad skončili šestí.

Je polovina roku 2014. Naše jednotka úspěšně zasahovala u 25 zásahů. Pouze tři zásahy jsou v katastru našeho města. Ve všech třech případech hořelo. Auto v areálu ZD, škarpa a kůlna.

V roce 2014 pořádáme nebo spolupořádáme několik akcí. Už bylo psáno o dětské diskotéce, dětské soutěži, noční soutěži. Svou práci si odvedeme i na Velkopavlovickém vinobraní.

Velkopavlovické vinobraní v roce 2014 přešlo plynule do nejobtížnějšího a nejdelšího zásahu naší jednotky. Čerpání vody po deštích v Rakvicích, Velkých Bílovicích a Strachotíně. Přímo z areálu Velkopavlovického vinobraní jsme odjížděli do Rakvic a s drobnou přestávkou se dá říci, že jsme se vrátili druhý den odpoledne – ze Strachotína. Tam jsme se ještě jednou vrátili. Dva dny po čerpání vody jsme zajišťovali svah, který hrozil sesunutím. Jenom v září loňského roku měla naše jednotka oficiálně 13 zásahů. 

Konec roku znamenal pro naši zásahovou jednotku 57 zásahů. Při posledním zásahu byl hašen sklep s odpadem v Kobylí, to bylo 2. prosince. Od této doby nebyl do dnešního dne žádný jiný zásah. Z 57 zásahů bylo ve Velkých Pavlovicích osm případů. Z 57 zásahů bylo 35 požárů. Největší požár byl 4. května ve Velkých Bílovicích, kde hořel seník v areálu ZD. Na místo přijela naše jednotka ve 21.55 hod a odjela druhý den před čtvrtou hodinou odpoledne. U zásahu se naši (i ostatní) hasiči střídali.

Zajímavý byl také požár kombajnu 21. července. Jednalo se o komplikovaný zásah, náročný na fyzickou kondici. Aby někteří hasiči přežili, museli pít i vodu z cisterny přes proudnici

Náklady města na jednotku SDH. Na mzdy bylo vynaloženo 380 tis. Kč (Rok 2013-431 tis., rok 2012-426 tis. Kč.) Vozidla a agregáty spotřebovaly PHM za 62 tis. Kč (Rok 2013-51tis.). Z dotací bylo uhrazeno PHM za 42 tis. Kč. Do oprav a údržby bylo investováno 100 tis. Kč (oprava spojky a synchronu MAN/reinstalace zadní maják Tatra+ovládání). Výstroj a výzbroj byla zakoupena za 150 tis Kč (110 tis z dotací JMK). Za 64 tis. proteklo el energie přes elektroměr (59 tis. rok 2013).

Město Velké Pavlovice investovalo do JSDH celkem 858 tis c čehož činili dotace 282 tis. Kč. Bez dotací tedy 576 tis. Kč (rok 2013 – 514 tis., rok 2012 – 600 tis.). Město Velké Pavlovice podpořilo i samotný sbor, kdy poskytlo finanční příspěvek 15 tis. Kč na práci s mládeží.

Když vkládá Město Velké Pavlovice do požární ochrany finance, snaží se to hasiči vracet i jiným způsobem než který je od nich očekáván. Hasiči umývají cyklostezky, vozí vodu k rozhledně pro sociální zařízení (v době sucha), čistí a proplachují kanalizace nebo odtokové roury.

Čas velkopavlovických hasičů je obětován i v rámci údržby vozidel a hasičské zbrojnice. V roce 2014 byl nainstalován vodoznak do vozidla Tatra 148 a na tomto vozidle bylo provedeno také několik oprav v motorové části, kdy bylo auto zcela nepojízdné. Jedna drobná oprava na tomto autě byla provedena i v dílně MěÚ, protože po zásahu ve Velkých Bílovicích zůstala řidiči v ruce řadící páka. Na vozidle MAN byla v servise p. Bízy provedena oprava spojky a synchronu v řadícím systému.

Na hasičské zbrojnici byly provedeny změny v nástavbě, kdy byly opět částečně přestavěny úložné prostory. Na domečku, který hasiči využívají jako klubovnu, byly pořízeny dva stoly, s přispěním města jsme nechali nově očalounit židle a křesla. Na sociální zařízení byl zavěšen nový bojler, protože starý byl demontován jako nefunkční už v roce 2013. Ohřívač vody byl namontován i pod dřez na domeček. Historicky poprvé tak tekla teplá voda i tam.

Zavěšen byl i el. vrátek do věžičky hasičské zbrojnice, který slouží pro vytahování hadic na sušení.

Petr Hasil


 

Fotogalerii z výroční valné hromady SDH Velké Pavlovice
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2015 Michal Procinger

 

02-02-2015 PV