Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Hasiči opravují na domečku podlahu

Dobrovolní hasiči ve Velkých Pavlovicích mají k dispozici dvě budovy. Hasičskou zbrojnici a vedle stojící Domov hasičů, kterému hasiči neřeknou jinak než „domeček“. Ten slouží jako klubovna.

Na hasičské zbrojnici se v minulých letech prováděly především úpravy, které souvisely s pořízením nových vozidel a tedy místa pro parkování. Domov hasičů, tedy domeček byl opravován naposled v letech 1999-2000, kdy byl zhotoven nový povrch podlahy a byla přizděna zídka k nerovné a vlhké hřbitovní zdi.

Pár let po opravě podlahy, začala dlažba praskat. Praskliny nijak využívaní klubovny nekomplikovaly do té doby, než bylo prasklin více a začala se dlažba drolit. Bylo tedy rozhodnuto o výměně podlahy s tím, že bude zhotovena konstrukce podlahy zcela nová, včetně podlahového topení. (V současné době je objekt vyhříván el. přímotopem.)

Nejprve se hasiči domnívali, že podlahu narušují kořeny stromů, což bylo během likvidace staré podlahy vyloučeno. Betonový potěr pod dlažbou neměl dostatečnou výšku a nebyl zpevněn ocelovou sítí. Po odstranění dlažby, betonového potěru a izolace proti vlhkosti byla nalezena na polovině plochy podlahy dlažba (tam kde byla dříve postavena kamna na tuhá paliva) a na druhé polovině beton, který nahradil původní dřevěnou podlahu. Po rozebrání této podlahy byl odstraněn i násep a byla nalezena možná původní podlaha skladiště, které sloužilo při založení sboru dobrovolných hasičů pro uskladnění koňské stříkačky hadic a jiného vybavení. Na podlaze zůstaly dodnes zřetelné prohlubně od kol stříkačky.

Zachovalé dlaždice byly uschovány pro případnou další potřebu a v současné době je konzultován další postup. Pravděpodobně bude zdivo podřezáno, aby do budoucna nevlhlo.

SDH * Oprava podlahy na hasičském "domečku"

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Archiv SDH Velké Pavlovice / 2.3.2020