Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Hasiči měli perný den

Velkopavlovičtí hasiči vyjížděli v pondělí dne 21. května 2018 ke dvěma zásahům. Ve 13.17 hod. svolala siréna hasiče k požáru odpadu v obci Diváky. 

Požár u lesíka byl hašen ze tří cisteren. Prvním zásahem si tak prošel Jan Komosný (zaměstnanec města), který byl přijat k velkopavlovickým hasičům na začátku měsíce března tohoto roku.

Podruhé byli hasiči povoláni k obtížnému hmyzu v ul. Nádražní. V době příjezdu k místu, kde se měl hmyz nacházet se již nacházelo pouze torzo roje. To bylo zlikvidováno.

Co s včelkami, sršni a vosami, které obtěžují? Volat hasiče? Záleží případ od případu. Kdy je vlastně možné přivolat hasiče k likvidaci obtížného hmyzu prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112?
- pokud se nachází roj v blízkosti místa, kde se sdružuje více osob (školy, úřady, obchody, zastávky BUS, dětská hřiště, apod.)
- pokud se nachází roj v blízkosti místa, kde se dlouhodobě zdržuje alergik na hmyzí bodnutí
V ostatních případech je pravděpodobné, že pokud hmyz neohrožuje zdraví nebo život osob, operátor na tísňové lince odkáže volajícího na specializovanou firmu. 

Velkopavlovičtí hasiči se snaží pomoci i v těchto případech, kdy hmyz neohrožuje, ale nějakým způsobem oznamovateli vadí. Například pokud se zabydlí do mezistropní izolace domu nebo pokud je roj v zemi a hmyz je tak dotěrný, že nelze kolem otvoru z hnízda chodit.

Pokud se roj usadí do skulin domu nebo jiného stavení, je potřeba počítat s tím, že se hasiči s ničím „nepářou“ a může dojít při pátrání po hnízdě hmyzu ke škodám (většinou se jedná o odtržení dřevěného obložení, poškození tepelných izolací, parotěsných fólií nebo oplechování). Vždy je to však na dohodě majitele a hasičů na místě. Než se cokoliv rozhodne, musí s tím samozřejmě majitel souhlasit. Nejsme u požáru, kde si do hašení mluvit nenecháváme.

Velkopavlovičtí hasiči mají vybavení pro likvidaci hmyzu ovšem na úrovni odpovídajícím hasičům. Specializovaná firma má zcela jiné možnosti hubení, obzvláště látkami se kterými se běžný občan do styku nedostane.

Pomoci si můžete i sami. V prodejnách drogistického zboží  je možné zakoupit aerosol, který je schopný ničit hnízda dostřikem až z pěti metrů, navíc má preventivní účinky. Místním hasičům se osvědčil „Hasičák na vosy a sršně“ od firmy BROS, je potřeba však obětovat přes sto korun na zakoupení a dodržovat návod k použití na něm uvedený. 

A kdy nestojí za to roj likvidovat? Určitě ne, pokud se nachází na volném prostranství, kde nikoho neobtěžuje. Třeba i ve vinici nebo v sadech. Roj stačí obejít ve větší vzdálenosti a na místo se vrátit za dva, tři dny. To už bude vadit na hlavičce veltlínu zase někomu jinému :-).

SDH * Vosí roj

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Archiv SDH Velké Pavlovice / 22.5.2018