Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Gymnázium Velké Pavlovice - O projektu "Poznáváme přírodu - poznáváme sebe"

Gymnázium Velké Pavlovice spolu s Gymnáziem Ladislava Novomeského v Senici realizovaly od března do září 2014 společný projekt „Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“, který byl zaměřený na přírodovědnou činnost, poznávání kulturně – historických památek břeclavského regionu i navazování a rozvíjení přátelských studentů obou škol.

Základem projektu byly dva pětidenní pracovní workshopy
ve dnech 22. - 26. dubna 2014 a 7. - 11. července 2014.

Každého workshopu se zúčastnilo 30 studentů ve věku 12 – 18 let (z každé školy 15), dva lektoři – pedagogičtí pracovníci (z každé školy jeden) a dva odborní lektoři. Studenti na každém workshopu plnili 4 základní cíle.

Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny mapovali v katastru Velkých Pavlovic výskyt sysla obecného, který je od roku 2008 veden jako kriticky ohrožený druh. Poznávali Lednicko-valtický areál, v naší oblasti nejvýznamnější kulturní a přírodní památky zapsané v Seznamu kulturního dědictví Unesco od roku 1996. Učili se pracovat s astronomickým dalekohledem tak, aby v letošním školním roce začal při Gymnáziu Velké Pavlovice pracovat astronomický kroužek.

Čtvrtým cílem bylo zhodnotit stupeň biodiverzity v biocentru Zahájka, kde v roce 2013 byl vytvořen systém malých tůní a velké tůně, která má charakter malého rybníka. Cílem vytvoření tohoto areálu bylo navrátit do přírody přirozený systém mokřadů, který umožní návrat drobných živočichů a rostlin do přírody.

Útočiště našli studenti na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde bylo zajištěno nejen ubytování a stravování, ale i prostory pro odbornou práci. Studenti byli rozděleni do čtyř pracovních skupin, z nichž každá připravovala podklady pro vytvoření prezentací k jednomu specifickému cíli projektu.

V září, po zahájení školního roku, vybraní studenti zpracovali konečné verze prezentací. Studenti z Velkých Pavlovic vytvořili prezentaci k mapování sysla obecného v katastru Velkých Pavlovic a prezentaci k biocentru Zahájka, studenti za Senice prezentaci k návštěvě Lednicko-valtického areálu a práce s astronomickým dalekohledem. Studenti také zpracovali videozáznam o průběhu workshopů a odborný lektor videozáznam o syslí rodině, kterou delší dobu sledoval.

Na závěr projektu obě školy uspořádaly sympózia, na kterých seznámily zúčastněné studenty škol s výsledky společného projektu. Vybraní studenti představili jednotlivé prezentace ke specifickým cílům projektu. Sympózium v Senici se uskutečnilo 22. 9. a ve Velkých Pavlovicích 25. 9. 2014.

Závěrečnou akcí projektu byla beseda s občany ve Velkých Pavlovicích dne 25. 9. 2014. Studenti z Velkých Pavlovic občanům předvedli své prezentace a vytvořené videozáznamy. V neformální besedě pak hovořili o výskytu sysla obecného na pozemcích v katastru Velkých Pavlovic. Výsledky z mapování sysla obecného v katastru Velkých Pavlovic budou předány Agentuře ochrany přírody a krajiny k dalšímu zpracování.

K projektu byly vytvořeny pro každou školu tři naučné panely, brožurka (celkový náklad 500 ks) a sada třiceti fotografií. Všechny materiály budou využity k prezentaci škol a ve výuce.

 

Ing. Marie Šmídová, koordinátorka projektu „Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“ * www.gymnazium.velke-pavlovice.cz


 

Fotogalerii z realizace projektu "Poznáváme přírodu - poznáváme sebe"
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2014 Archiv Gymnázia Velké Pavlovice

 

 

 

13-10-2014-BK