Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Gymnázium na středoškolském veletrhu v Hodoníně

Ve dnech 3. a 4. října 2012 se v Hodoníně uskutečnil již 16. ročník „Veletrhu vzdělávací nabídky středních škol“, který je určen pro žáky základních škol. Této tradiční akce se zúčastnili zástupci mnoha středních škol, mezi nimiž bylo i velkopavlovické gymnázium. Zájemci z řad žáků základních škol a jejich rodiče se zajímali nejen o možnosti studia na jednotlivých školách, ale měli možnost shlédnout módní přehlídku a účesovou tvorbu z příbuzných učebních oborů.

První den veletrhu školu zastupovaly studentky Lenka Minaříková a Jana Zálešáková pod vedením PhDr. Stanislava Rubáše. Následující den se veletrhu účastnily studentky Denisa Dvořáková a Denisa Bolfíková spolu s výchovným poradce PaedDr. Stanislavem Kameníkem.

Mezi návštěvníky z řad žáků devátých tříd základní školy jednoznačně převažoval zájem o čtyřletý studijní obor, své dotazy směřovali na výuku cizích jazyků, sportovní a mimoškolní aktivity, na možnosti dojíždění, úspěšnost studentů v nových maturitních zkouškách a v  přijímacím řízení na vysoké školy. Naši studenti si v praxi během dvou dnů vyzkoušeli své komunikační schopnosti a přispěli svým vlídným a kultivovaným vystupováním k reprezentaci naší školy a již dnes se těší na své nové spolužáky, kteří uspějí u přijímacích zkoušek.

PhDr. Stanislav Rubáš, PaedDr.Stanislav Kameník

 

Fotogalerii z prezentace Gymnázia Velké Pavlovice
na veletrhu středních škol v Hodoníně otevřete klinutím na obrázek...

 

Foto © 2012 Archiv Gymnázia Velké Pavlovice

 

 

05-10-2012-BK