Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Gymnázium mělo dveře dokořán

Dne 1. listopadu 2017 se na našem gymnáziu uskutečnil tradiční podzimní Den otevřených dveří, který byl především určen budoucím uchazečům o studium a jejich rodičům. Po celý den se střídaly návštěvy dětí, které přicházely většinou v doprovodu svých rodičů. Příchozím návštěvám se věnovali pověření pracovníci a studenti školy.

Poskytovali informace o studiu, o možnostech výuky cizích jazyků, o sportovních a mimoškolních aktivitách. Zodpovídali rovněž otázky na dojíždění, na úspěšnost studentů v maturitních zkouškách a na jejich výsledky v přijímacím řízení na vysoké školy.

Příchozí návštěvy si mohly školu poprvé prohlédnout, mohly se zapojit do vědomostní soutěže a shlédnout práci žáků v jednotlivých dílnách, které byly zaměřené na přírodovědné a humanitní předměty. Během odpoledne si mohly děti vyzkoušet testy nanečisto z matematiky a českého jazyka.

Všem dětem a jejich rodičům děkujeme za účast a těm, kteří na tento den zapomněli, sdělujeme, že dne 10. ledna 2018 budeme pořádat druhý Den otevřených dveří.

Vyhodnocení soutěže:
1. cena * Lukáš Knápek, Vrbice
2. cena * Lucie Vojáčková, Břeclav
3. cena * Veronika Vrbasová, Břeclav

Gymnázium * Podzimní Den otevřených dveří

Text: PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice / Foto: Archiv školy / 3.11.2017