Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Gymnazisté v rakouském Klosterneuburgu

Ve čtvrtek 24. října t.r. studenti Gymnázia Velké Pavlovice s doprovodem zavítali do rakouského Klosterneuburgu. Návštěva se uskutečnila v rámci projektu „Po stopách vína, meruněk a folklóru“, na který Město Velké Pavlovice získalo dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj v oblasti Jihomoravsko – Dolnorakouské přeshraniční spolupráce s mottem „Společně dokážeme více“.

Vyšší vinařsko – ovocnářská škola v Klosterneuburgu (http://www.weinobstklosterneuburg.at/) nabídla studentům na začátku programu prohlídku školního vinařství na Agnesstrasse. S technologickými provozy i vinohrady seznámil hosty vedoucí Dipl. – Ing. Karel Hanak. Poté následovala návštěva samotné školy pod vedením pana zástupce ředitele Dipl.-Ing. Dr. nat. techn. Manfreda Gössingera jenž představil školu s její tradicí od roku 1860 do současnosti.

Vysvětlil, že škola je propojena se Spolkovým úřadem pro vinice a sady, kde pracuje 150 odborníků a mnoho z nich je zároveň pedagogy ve škole. Tak je zajištěno spojení mezi výzkumem, vzděláváním studentů a praxí.

Hosté mohli nahlédnout přímo do výuky na hodinu hygieny potravin a mikrobiologie, kterou vyučuje ředitel školy pan Dipl.-Ing. Dr. Reinhard Eder. Velmi zajímavé bylo představení technologických zařízení na zpracování ovoce a hroznů – moštovny, kde se zrovna lisovala jablka, plody dřínu a řešetláku, palírny, sušárny a linky na produkci marmelád.

Ve slavnostní zasedací síni studenti ochutnali několik vzorků vín a hlavně mohli posoudit šest šarží meruňkových marmelád z různých odrůd. Nejlépe chutnala a voněla marmeláda z odrůdy Klosterneuburgské, která je velmi podobná naší Velkopavlovické.

Závěr návštěvy patřil Opatství Klosterneuburg, které v příštím roce oslaví 900 let od založení Leopoldem III, patronem Dolního Rakouska.

Studenty zaujalo spojení výuky a praxe na klosterneuburgské škole, takže absolventi nemají problém najít si uplatnění v oblasti vinařství a ovocnářství.

Ing. Zdeněk Karber


 

Fotogalerii z návštěvy studentů velkopavlovického gymnázia
v rakouském Klosterneuburgu otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Ing. Zdeněk Karber

 

 

 

 

25-10-2013-BK