Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Fotbalisté mají nové travnaté hřiště

Již několik let se snažila TJ Slavoj o získání prostředků potřebných k přebudování stávající travnaté tréninkové plochy na regulérní druhé travnaté hrací hřiště v areálu ve Velkých Pavlovicích. Na jaře letošního roku se podařilo získat dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje a spolu s plánovanými vlastními prostředky a příslibem spolupráce od Města Velké Pavlovice byly k dispozici základní podmínky k zahájení prací.

Výkonný výbor TJ Slavoj spolu s výborem oddílu kopané pověřil organizací prací a stavebním dozorem dlouholetého funkcionáře oddílu kopané a odborníka v dané oblasti pana Jana Popovského. Pod jeho vedením byla ihned zahájena jednání o vlastní organizaci stavby, byly dohodnuty podmínky a možnosti dodavatelů a ve druhé polovině července byly přípravy k budování hřiště zahájeny.

Při úvodních pracích, hlavně při čištění navážené zeminy od kamení a různých předmětů, je třeba velmi ocenit brigádnickou pomoc hlavně fotbalistů dorostu a také B družstva mužů, kteří pod vedením svých trenérů výrazně pomohli plochu vyčistit a urychlili tak postup dalších prací. Koncem měsíce srpna a začátkem září se začalo s navážením čisté zeminy a písku, jejichž mísením vznikla konečná svrchní vrstva hřiště, připravená k osevu.

Většinu přípravných prací na úpravě povrchu hřiště prováděl pan Marian Kvarda z Božic, který se svým autogrejdrem připravil ideální plochu pro další postup prací. Finální přípravu plochy před osetím a vlastní zasetí speciální travní směsí již prováděla firma „Sportovní travnaté povrchy s.r.o“. z Modřic pod vedením pana Rouzka, který má se zakládáním nových travnatých povrchů bohaté zkušenosti.

Vlastní osetí proběhlo 22. září 2010 a díky příznivému počasí tráva asi během dvou týdnů nádherně vzešla  a celá plocha se zazelenala. Za výrazné pomoci Města Velké Pavlovice se tak podařilo TJ Slavoj vybudovat nové travnaté hřiště, o které usilovala již delší dobu. Samozřejmě je třeba hřiště dovybavit vším potřebným tak, aby mohlo být hřiště uznáno za regulérní hrací hřiště pro krajské a okresní fotbalové soutěže.

Bude třeba osadit hřiště brankami, na podélné straně u rybníka budou instalovány střídačky. Dále je třeba kolem celého hřiště osadit zábradlí, tak jak to předepisují fotbalové řády. Za obě branky bude třeba instalovat zábrany, stejně tak je třeba zabezpečit boky hřiště, aby míče nekončily v rybníku nebo za železniční tratí.

Vedení TJ Slavoj je jasné, že náklady na toto dobudování hřiště nebudou malé, ale pokusí se prostředky získat a nejpozději během jarních a letních měsíců příštího roku hřiště zprovoznit pro pořádání mistrovských zápasů. Pomoc při vybavení hřiště přislíbil pan Antonín Krčmař, který je také největším sponzorem oddílu kopané.

Velký význam bude mít nové hřiště i z toho důvodu, že významně pomůže snížit zvláště tréninkové zatížení hlavního hřiště, jehož tráva je každoročním přetěžováním výrazně poškozena a je třeba velkých investic do letní regenerace, aby mohla tráva dál sloužit fotbalistům.  

Za výkonný výbor TJ Slavoj a oddíl kopané zpracoval František Čermák

 

Práce na budování nového travnatého fotbalového hřiště
TJ Slavoj Velké Pavlovice

 

Foto © 2010 Ing. Zdeněk Karber & Archiv TJ Slavoj Velké Pavlovice

 

04-11-2010-BK