Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Flétnistka Anička Drápalová absolvovala na ZUŠ

V úterý 28. března 2017 uspořádal pan učitel ZUŠ Velké Pavlovice Mgr. Jan Míchal absolventský koncert své žákyně a zároveň i neteře Aničky Drápalové, která v letošním školním roce ukončuje sedmiletý  I. stupeň studia ve hře na zobcovou flétnu. 

Absolventka předvedla přítomnému publiku sestavenému z rodinných příslušníků, přátel i pedagogů  ukázky různých hudebních stylů: barokní sonáty vystřídaly populární písně i směs známých písniček českého skladatele Jaroslava Ježka.

S Aničkou na jejím na koncertě spoluúčinkovali klavíristé Ondřej Míchal a Ondřej Sláma a flétnový soubor Abonenti, se kterým si zamuzícíroval na basovou zobcovou flétnu a kytaru i pan učitel Míchal.

Pan učitel Míchal vyučuje na naší ZUŠ již neuvěřitelných 20 let a vychoval již spoustu skvělých muzikantů, kteří působí v dechovkách našeho folklórně zaměřeného regionu. Velkou zálibou pana učitele je sestavování žesťových a flétnových souborů, které často vystupují na akcích v našem městě i okolí.

Závěrem koncertu ředitelka ZUŠ Milena Karberová poblahopřála Aničce k pěknému absolventskému výkonu, všem vystupujícím poděkovala za jejich vystoupení, panu učiteli Míchalovi za jeho práci s dětmi i mamince Aničky za mnohaletou podporu své dcerky ve studiu.

28. březen, Den učitelů, výročí narození Jana Ámose Komenského, nás nutí k zamyšlení nad posláním a významem učitelského povolání, které je krásné nejen proto, že žáci se učí něčemu novému a získávají postupně během let znalosti  a dovednosti v nejrůznějších oborech, ale i proto, že mezi pedagogem a žákem vznikají při dlouholeté spolupráci přátelské vztahy, které mnohdy trvají celý život, učitelé podporují své žáky v jejich snažení, musí je neustále podněcovat k činnosti a k vytrvalosti, těší se z jejich úspěchů a tím se sami učí více myslet na druhé než na sebe.

Drazí přátelé, rodiče, prarodiče i pedagogové, ZUŠ Vám všem děkuje za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi na dalších koncertech a besídkách naší školy.

ZUŠ * Absolventský koncert flétnistky Aničky Drápalové

Text: Milena Karberová, ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice / Foto: Milena Karberová & Petr Mikulica / 29.3.2017