Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Finanční úřad rozšiřuje úřední hodiny

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitostí za rok 2014 nejpozději do 31. ledna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 23. ledna do 7. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.
 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

20.1.2014 

21.1.2014

22.1.2014

23.1.2014 

24.1.2014

8:00 – 17:00 

8:00 – 15:30

8:00 – 17:00 

8:00 – 17:00 

8:00 – 15:00

27.1.2014

28.1.2014

29.1.2014

30.1.2014

31.1.2014

 8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

 8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

3.2.2014

4.2.2014

5.2.2014

6.2.2014

7.2.2014

8:00 – 17:00 

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00


Konkrétní územní pracoviště, které spravuje spis daného poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Ta jsou nastavena tak, aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji.

Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou.

Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2013 nově nabyly nemovitost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích let, mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka.

V případě dotazů či nejasností stran povinnosti podat přiznání, zejména s ohledem na přijaté zákonné opatření, je možné se obrátit na příslušné územní pracoviště finančního úřadu.

JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

 

10-01-2014 PV