Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ferda Mravenec zavítal na Ekocentrum Trkmanka

V pátek 31. ledna 2014 byla slavnostní vernisáží za přítomnosti Mgr. Petry Zíkové a pana Ing. Pavla Procházky zahájena na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích výstava Ondřej Sekora přírodovědcem. I když venku již konečně vládla paní Zima, na Ekocentru jsme se výstavou vrátili do krásné letní přírody. Slavnostní zahájení zpestřily svým vystoupením děti z naší mateřské školy pod vedením paní učitelky Procházkové a paní učitelky Pláteníkové. Pásmo říkadel v kostýmech navodilo příjemnou atmosféru k prohlídce vlastní výstavy, za což jim patří velký dík. Paní Mgr. Zíková doplnila informace o vzniku této výstavy a pozvala také všechny přítomné na návštěvu zajímavostí okolí Jičína a jejich muzea.

Výstava je realizována ve spolupráci s Regionálním muzeem a galerií v Jičíně, představuje Ondřeje Sekoru nejen jako oblíbeného spisovatele a ilustrátora, ale také jako vzdělaného přírodovědce. Je koncipována tak, že zaujme jak děti, tak dospělé, milovníky přírody i umění. Expozice je zaměřena na tři z mnoha Sekorových knih, a to na Ferdu Mravence, Čmeláka Aninku a Uprchlíka na ptačím stromě. Zvířecí hrdiny těchto knížek uvidí návštěvníci nejen ve výtvarném a literárním pojetí Ondřeje Sekory, ale i ve skutečnosti, tak, jak se reálně v přírodě vyskytují. Známé Sekorovy ilustrace jsou doplněné věcnými informacemi o biologii zobrazeného druhu a dokonce i samotným živočichem či jeho fotografií a dalšími předměty, které se k jeho životu v přírodě vztahují. Návštěvník tak získá důkaz, že Ondřej Sekora byl mimo jiné i vynikajícím zoologem, jehož kreslené postavy žijí ve shodě s tím, co se opravdu v přírodě děje.

Výstavu doprovází naučný soutěžní kvíz a několik hravých zastavení. Součástí výstavy jsou i živá zvířátka – užovka červená, pavouci, agamy, gekončíci, brouci. Agamy vousaté jsou prvním živým tvorem Ekocentra a návštěvníci výstavy mohou navrhovat jejich jména. Za ostatní děkujeme za zapůjčení svým přátelům. Vystavené preparáty jsou zapůjčeny v rámci spolupráce z Regionálního muzea a galerie v Jičíně, z Regionálního muzea v Mikulově, z CHKO Pálava a od pana Milana Pilarčíka. I jim patří velké poděkování za podporu při organizaci této výstavy.

Kdo neměl možnost se v pátek zúčastnit slavností vernisáže, může tak učinit do 23. února 2014. Výstava je otevřena od pondělí do pátku od osmi do osmnácti hodin a v neděli od třinácti do sedmnácti hodin. Obnos vybraný za dobu trvání výstavy bude použit na nákup terária pro další potřeby Ekocentra.

Těšíme se na Vás.

Zita Dvořáková
vedoucí Ekocentra Trkmanka

 

 

Fotogalerii z vernisáže výstavy Ondřej Sekora přírodovědcem
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2014 Radek Nesvadba

 


 

www.ekocentrum-trkmanka.com

 

 

 

04-02-2014 PV