Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

FARNÍ EXERCICIE - duchovní obnova

Od popeleční středy do soboty 20. února 2010 probíhají ve Velkopavlovické farnosti exercicie. Exercicie vede P. Jiří Šindelář CSsR, redemptorista z kláštera sv. Klementa M. Hofbauera z Tasovic u Znojma, který říká... Zítra bude věřit jen ten, kdo bude schopen svoji víru obhájit.

A to hlavně v nekřesťanském prostředí, ve kterém dnes žijeme. Uzavřená křesťanská společnost náleží minulosti. Křesťan budoucnosti musí být schopen svoji víru žít i v labyrintu globalizujícího se světa. Proto křesťanství ze zvyku, bez osobního vztahu ke Kristu, skutečně nemá budoucnost.

Takoví křesťané jsou sice schopni donést jakési zbytky křesťanské víry až ke konci svého života, ale nejsou schopni tuto víru předat svým dětem. Dříve či později si jejich děti začnou klást otázky, které si oni sami možná nikdy nepoložili: „K čemu je dobré chodit v neděli do kostela? Proč máme vlastně křtít své děti? A k čemu je dobrý církevní sňatek? Nač přispívat na opravy či budování kostelů? A je vůbec nutné uspořádat rodičům důstojný církevní pohřeb?“

Je zřejmé, že mnozí nenajdou na tyto otázky kladnou odpověď a vyvodí z toho pro svůj život praktické důsledky – zítra již  věřit nebudou. Alespoň ne jako křesťané, živé ratolesti, naroubované ke kmeni, kterým je sám Ježíš Kristus.

V pluralistickém světě, v němž existují nejrůznější životní názory vedle sebe, bude mít pevnou křesťanskou víru jenom ten, kdo o Kristu něco ví, plně Mu důvěřuje a svoji víru v Něj si dokáže obhájit. Obstojí ten, kdo ví, KOMU a PROČ uvěřil.

 

Na snímcích z kostela Nanebevzetí Panny Marie páteční škola modlidby,
fotogalerii otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2010 Ing. Zdeněk Karber

 

19-02-2010-BK