Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Expedice do přírody

Dalších pět krásných pobytových dnů na Ekocentru Trkmanka jsme prožili v přírodovědném kurzu. Zaměřili jsme ho na pozorování přírody, vedení zápisů o svém pozorování a nácviku táborových dovedností.

Monitorování sysla obecného a pozorování vlhy pestré nám přiblížil pan Stanislav Prát. Sysla jsme pozorovali v okolí Jánoškového kříže. Viděli jsme vždy několik jedinců, jak se vztyčili na zadní nožky a rozhlédli se po okolí. Poznali jsme, že jsou to velmi rychlá a hbitá zvířátka. Na vlhu pestrou jsme moc štěstí neměli. V prostoru nad bývalou cihelnou jsme viděli pouze jednu. Naštěstí se usadila na dlouhou dobu na vršku usychajícího stromu, tak jsme si ji mohli dokonale prohlédnout i dalekohledem. Na zpáteční cestě jsme se zastavili i u nového rybníčku na Zahájce a u zastávky ČD.

Každá družinka si zvolila svou laboratoř pod širým nebem v okolí velkopavlovického rybníka a zakreslila si plán své laboratoře. Prováděli jsme zde fenologická pozorování u vybraných rostlin a stromů, poznávali celý ekosystém rybníka.

Časově náročnější byla výroba slunečních hodin, protože bylo třeba v pravidelných hodinových intervalech zakreslovat stín zvolené ručičky na připravenou desku. Proto jsme si čas krátili uzlováním, šifrováním a zvládli jsme i Morseovou abecedu.

Znalost přírody jsme prokázali i poznáváním rostlin a plněním úkolů na přírodovědné stezce. Zahráli jsme si také smyslové hry Letteru a hru Inteligence. Dobrou paměť jsme prokázali i při přírodní Kimově hře. Bavilo nás odlévání stop ze sádry, pozorování Měsíce astronomickým dalekohledem, který nám přinesl ukázat Lukáš Pejchl, táborák s opékáním špekáčků a stezka odvahy

Výsledkem pětidenního pobytu jsou deníky jednotlivých družin, do kterých jsme si zapisovali svá pozorování.

Prožili jsme krásný pracovní týden, za který děkujeme všem z Ekocentra,
kteří se o nás velmi dobře starali.
      

 

Družiny se představují...

Účastníci přírodovědného kurzu


 

Fotogalerii z přírodovědného kurzu na Ekocentru Trkmanka
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto: Archiv Ekocentra Trkmanka


 

www.ekocentrum-trkmanka.com

 

 

23-07-2013 PV