Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA od nejútlejšího věku!

V rámci předškolního enviromentálního vzdělávání podnikly ve středu dne 28. dubna 2010 děti z Mateřské školy ve Velkých Pavlovicích přírodovědnou vycházku k místnímu rybníku. Původně měly pro děti připravený výklad paní učitelky, ale nakonec bylo všechno úplně jinak. Školkaříkům se naskytla jedinečná příležitost užít si život okolo rybníka v praxi.

Hned po příchodu dětí na místo určení se objevil na břehu rybníka pan Jiří Šula, který je vášnivým rybářem, celý život se věnuje dětem v rybářském kroužku, jeho synové a spousta dalších svěřenců sbírají po dlouhá léta jedno ocenění za druhým v netradičním sportu s názvem rybolovná technika, zkrátka a dobře – zasvěcenějšího výkladu se dětem již dostat nemohlo.

Druhé překvapení čekalo na děti záhy. S obrovským kaprem ve vezírku kráčel vstříc výpravě malých přírodovědců rybář pan Bazala. Kapr se v tu ránu stal nevídanou atrakcí, mnozí kluci a holky ještě takovou velkou a živou rybu na vlastní oči neviděli, natož si jí moci pohladit!

A do třetice všeho dobrého měly děti příležitost podívat se v přímém přenosu, jak se taková ryba loví. Za téměř dostavěnou rybářskou baštou měl rozložené své rybářské nádobíčko pan Franc a zrovna mu „začala brát“. Děti sledovaly, jak se na konci do oblouku prohnutého prutu napíná vlasec, jak si pan Franc navijákem pomalu úlovek a přitahuje ke břehu a pak také, jak jej za pomoci pana Šuly opatrně odchytl do podběráku. Kapřík to byl jako lusk, okolo 60 centimetrů. 

Paní učitelky vzaly s sebou k rybníku také malé zvětšovací mikroskopky, do kterých děti hledaly drobný hmyz a prohlížely si jej několikrát zvětšený – ku příkladu slunéčko sedmitečné, pavouky, mravence a mnohé další. Poté si také vyprávěly o fauně a floře v rybníku a na jeho březích, ukazovaly si na obrázcích na jaké ryby, rostliny, hmyz a ptáky mohou u velkopavlovického rybníka narazit.

Příjemným zpestřením za závěr vycházky bylo setkání s panem Konečným ze Služeb města Města Velké Pavlovice, který přijel na pojízdné sekačce upravit „pažit“ na tréninkovém hřišti. Nejenom kluci, ale také holky si vyzkoušeli, jak se na takové sekačce sedí.

K tomu profičela po nedaleké železnici lokálka, po ní drezína, sluníčko svítilo a hřálo – co více si od vycházky do přírody přát. Snad jen to, aby si takových okamžiků děti užívaly co nejvíce, nejen se školkou, ale i rodinou a svými kamarády.  

 

Co je to ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA?

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé.

Vzděláváním se rozumí zejména ovlivňování racionální stránky osobnosti. Výchovou působení na city a vůli. Osvětou se označují speciální způsoby předávání informací zejména dospělé populaci.

EVVO klade důraz především na poznávání přírodního i umělého životního prostředí člověka, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí.


Jedině příroda ví, co chce..., nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk.

J. W. Goethe

 

Fotogalerii z přírodovědné vycházky dětí k velkopavlovickému rybníku
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2010 Karolína Bártová

 

28-04-2010-BK