Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Energie do podnikatelské zóny prošly úspěšně kolaudací

Ve čtvrtek 4. června 2009 proběhla kolaudace přívodu elektrické energie vysokého napětí pro podnikatelskou zónu. Je hotova páteřní komunikace, sítě plynu, elektřiny a vody, splašková a deštová kanalizace, veřejné osvětlení. Na silnici okolo zóny jsou vybudovány odbočovací pruhy, autobusové zastávky a přechody pro chodce. Během několika málo týdnů budou stavební pozemky prodány firmám a budování provozoven může začít.

 

Podnikatelská zóna naprosto změnila vzhled příjezdu do města ...

Foto © 2009  Ing. Zdeněk Karber

04-06-2009