Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

EKOCENTRUM TRKMANKA V. Pavlovice * videoreportáž

Na konci léta 31. srpna 2012 získala jižní Morava další centrum pro environmentální vzdělávání. Ve Velkých Pavlovicích se otevřelo nové Ekocentrum Trkmanka.

„Stalo se tak po rozsáhlé rekonstrukci chátrající historické budovy zámečku, která se nacházela v žalostném stavu. Město Velké Pavlovice věnuje životnímu prostředí, péči o zeleň, krajinu a vše, co s ekologii souvisí, mimořádnou pozornost. Vedení města považuje vybudování Ekocentra za ocenění dlouhodobé práce v této oblasti a předpokládá, že jeho provoz přispěje k další osvětě v oblasti ekologie a environmentálně šetrného chování k životnímu prostředí.“, uvádí Ing. Pavel Procházka, starosta města Velké Pavlovice, který byl při zrodu myšlenky rekonstrukce velkopavlovického zámečku.

V prestižní soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2012 v kategorii rekonstrukce staveb a objektů získalo  EKOCENTRUM TRKMANKA, Velké Pavlovice 2. místo. Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší veřejnosti. Organizátorem soutěže, která se uskutečnila již po jedenácté, je Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Projekt na podporu vytvoření zázemí pro environmentální vzdělávání byl Městu Velké Pavlovice schválen v rámci Operačního programu Životní prostředí, byl podpořen EU  rozpočtem ve výši téměř 40 milionů Kč.

Environmentální výchova se stala důležitým tématem v současném zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje. Problémy, jež z větší části způsobil člověk, vyžadují k řešení a prevenci „environmentálně“ vzdělaného občana.

Ekocentrum Trkmanka vytváří komplexní fungující systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro děti, žáky, pedagogy, veřejnou správu, podnikatele, zemědělce a širokou veřejnost zejména v regionu Hustopečsko, ale i na úrovni Jihomoravského kraje a České republiky, s využitím místního přírodního bohatství.

 

Miroslav Grégr, Archiv


 

EKOCENTRUM TRKMANKA Velké Pavlovice
VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice

© 2013 Město Velké Pavlovice

 

 

 

 

06-06-2013-BK