Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ekocentrum Trkmanka se neruší

Rada města se při minulých jednáních zabývala eliminací nákladů na provoz příspěvkové organizace Ekocentrum Trkmanka z rozpočtu města. (Ostatně eliminace nákladů se řeší od samého zřízení ET.) Starosta města byl pověřen, aby u poskytovatele dotace získal informace o dotačních podmínkách, aby nedošlo k jejich porušení.

Protože se někteří občané ze „zaručených“ zdrojů dozvěděli, že rada města, potažmo zastupitelstvo města, jedná o uzavření-zrušení Ekocentra Trkmanka, dáváme na vědomí, že tomu tak není a jedná se o lživou informaci.

192173

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 10.1.2018