Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ekocentrum Trkmanka před dokončením * videoreportáž

Kolem Zámečku panuje v těchto dnech čilý pracovní ruch. Kvapem se blíží slavnostní otevření centra, při kterém budeme moct zhodnotit přeměnu původního barokního zámečku na centrum pro environmentalní vzdělávání s názvem Ekocentrum Trkmanka. Videostudio Grégr pořizovalo ve dnech 25. -27. července 2012 střihový dokument z průběhu dokončovacích prací.

Z reportáže je patrný i podíl Služeb města Velké Pavlovice na rekonstrukci zámečku. „Služby města již tradičně pomáhají při organizaci mnoha kulturních akcí pořádaných ve městě. Jejich práce je velmi rozmanitá a velmi cenná pro nás všechny, za což všem, kteří se na ní podílejí, patří velký dík“, říká starosta města Ing. Pavel Procházka.

Mnozí občané se ptají, co tato investice městu přinese? Mimo několika pracovních míst spočívajících ve službách a zabezpečení provozu, získá město krásný zrekonstruovaný historický objekt, který byl ve své podstatě koupí do vlastnictví města a následnou rekonstrukcí zachráněn, aby mohl v budoucnu sloužit velmi rozmanitému využití širokou veřejností. Slavnostní otevření objektu se uskuteční v pátek 31. srpna u příležitosti zahájení  Velkopavlovického vinobraní.  

Ing. Pavel Procházka, starosta města Velké Pavlovice


Miroslav Grégr

Ekocentrum Trkmanka
VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice

© 2012 Město Velké Pavlovice

 

 

28-07-2012 PV