Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

EKOCENTRUM TRKMANKA hostilo již druhý seminář, řešilo se ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Ekocentrum Trkmanka – centrum pro enviromentální vzdělávání, se sídlem ve Velkých Pavlovicích, se stalo ve dnech 4. a 5. října 2012 hostitelem a zároveň spolupořadatelem semináře Jihomoravského kraje ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ určeného pro zástupce samospráv obcí a obchodních společností.

Náročný program byl zahájen ve čtvrtek, dne 4. října 2012, po deváté hodině ranní Ing. Bc. Annou Hubáčkovou vedoucí odboru životního prostředí Jihomoravského kraje, Danielem Hladilínem, zástupcem firmy ASEKOL s. r. o. a Petrem Kondýskem, zástupcem firmy Elektrowin, a. s.. Ti seznámili všechny přítomné s dvoudenním maratónem přednášek a exkurzí.

Po celé dva dny se hovořilo a intenzivně diskutovalo o možnostech předkládání projektů a žádostí o dotace z Operačního fondu životního prostředí v oblasti odpadového hospodářství, o nakládání s odpady v kraji a jejich následné recyklaci, o energetickém využívání komunálních odpadů a také o plánech do budoucna v této specifické oblasti. Účastníci semináře se seznámili také s již realizovanými typovými projekty v oblasti odpadového hospodářství, které se uskutečnily např. v Boskovicích, Dolních Bojanovicích nebo v Rajhradicích.

Příjemným odpoledním bodem čtvrteční části semináře byla exkurze ve středisku enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ekocentra Trkmanka, během které účastníky provedli celou budovou nově zrekonstruovaného barokního zámečku Bc. Zita Dvořáková, vedoucí Ekocentra Trkmanka a Ing. Pavel Procházka, starosta města Velké Pavlovice.  Během exkurze podali podrobný výklad o nabídce vzdělávacích projektů ekocentra, které jsou určeny dětem, žákům a studentům všech věkových skupin, ale také rodinám s dětmi, seniorům a současně i odborné či široké veřejnosti. Programy jsou zaměřeny na poznávání přírody a křehkého ekologického systému na jižní Moravě.

Poté již následovaly prezentace a přednášky hostujících firem – ASEKOL, Elektrowin, EKO-KOM, a.s. či domácí společnosti HANTÁLY, a.s. v čele s ředitelkou Ing. Janou Krutákovou. Sbíraly se také cenné zkušenosti a inspirace. Své jindy úzkostlivě střežené know-how poodhalily zaběhnuté firmy jako SAKO Brno, a.s. zastoupená Ing. Jiřím Kratochvílem či STKO, spol. s r. o. Mikulov zastoupená Ing. Tomášem Hlavenkou.

Druhý a zároveň i poslední den semináře, pátek 5. října 2012, byl zasvěcen exkurzi v terénu. Účastníci se odebrali na prohlídku realizovaných projektů do nedalekých Ratíškovic, konkrétně na sběrný dvůr, rekultivovanou skládku, do kompostárny, dále se seznámili se separací využitelných složek odpadů v obci či bezproblémově funkčním zpětným odběrem.

Karolína Bártová

 

 

Fotogalerii ze semináře JMK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
na Ekocentru Trkmanka otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2012 Archiv - Ekocentrum Trkmanka

 

 

www.ekocentrum-trkmanka.com

 

 

 

05-10-2012-BK