Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Dům na půli cesty informuje ...

Dům na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic poskytuje mladým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, podporu na jejich cestě k samostatnému životu a jejich aktivnímu začlenění do běžného života společnosti. Cílem Domu na půli cesty je podpora a pomoc mladým dospělým prostřednictvím možnosti časově omezeného ubytování (zpravidla nepřevyšující jeden rok), nabídka odborné pomoci a poradenství (sociálně právní a pracovně právní) přispívající k řešení jejich sociální situace a aktivační programy zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností realizované především v areálu Domu na půli cesty.


Podmínky přijetí do Domu na půli cesty
Zpravidla osoby v obtížné životní situaci ve věku 18 - 26 let
Zletilé osoby opouštějící:
      dětské domovy
      dětské domovy se školou
      výchovné ústavy
      diagnostické ústavy
      jiná zařízení pro péči o děti a mládež
Zletilé osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby
Další zletilé osoby, např. z pěstounských rodin

Každá žádost o pobyt v Domě na půli cesty je individuálně posuzována. Základní podmínkou pro přijetí je to, aby zájemce o pobyt splňoval věkové kritérium stanovené zákonem a nacházel se v nepříznivé sociální situaci. Případné přijetí zájemce o pobyt závisí na doporučení psychologa Sdružení pěstounských rodin, Brno (zřizovatel Domu na půli cesty) a rozhodnutí vedoucího Domu na půli cesty. Úhrada za poskytované sociální služby činí 2.100,-Kč/měsíc (resp. 70,-Kč/den).
 
Více informací ke stažení ZDE nebo na webových stránkách www.pestouni.cz a www.dumnapulicesty.cz , formulář  žádosti o pobyt v Domě na půli cesty ke stažení ZDE


Klientům případně můžeme nabídnout i umožnění vykonání trestu obecně prospěšných prací v areálu Domu na půli cesty a popř. poradenství v této oblasti (sociální pracovnice dříve působila jako probační úředník).


 04-05-2009