Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Diskusní fórum na téma SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ve středu podvečer, dne 7. září 2011, se v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích uskutečnilo veřejné diskusní fórum na téma: „Plánování rozvoje sociálních služeb ve Velkých Pavlovicích“. Předmětem tématu se staly především sociální služby pro seniory.

Stáří je přirozenou fází lidského života, která je spojena se zvýšenými nároky na zdravotní a sociální péči, postupně dochází ke ztrátě soběstačnosti jedince, roste závislost na dalších osobách a sociálních službách. Za ideální jsou považovány sociální služby poskytované co nejblíže občanům, aby mohli i ve svém stáří setrvat ve vlastním domácím prostředí, v blízkosti svých příbuzných a přátel.

O sociálních službách, poradenství, sociální péči, prevenci v našem regionu přítomné občany informoval pan Bc. Tomáš Laz, vedoucí Sociálního odboru Městského úřadu v Hustopečích. Praktický lékař pan MUDr. Petr Kos do diskuze předložil návrh na menší denní stacionář, tj. zařízení umožňující péči o občany, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých.

Starosta města pan Ing. Pavel Procházka představil studii na výstavbu malometrážních bytů pro seniory. Součástí komplexu několika bytových jednotek je současně i zázemí pro poskytování některých služeb pro starší občany. Realizace projektu bude záležet na tom, jak se podaří pro tyto záměry získat finanční prostředky. Doufejme tedy, že nám bude štěstí nakloněno a v blízké budoucnosti i naši občané získají tolik potřebné zázemí sociálních služeb.

 

Fotogalerii z diskusního fóra na téma:
"Plánování rozvoje sociálních služeb ve Velkých Pavlovicích"
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2011 Ing. Zdeněk Karber

 

09-09-2011-BK