Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Diskusní fórum na téma "Kulturní dění ve V. Pavlovicích"

Úterní podvečer dne 22. listopadu 2011 patřil ve Velkých Pavlovicích již po třetí diskusnímu fóru pro širokou veřejnost. Po oblasti sociální a školství přišlo na řadu téma „Kulturní dění ve Velkých Pavlovicích“. Fórum zahájil starosta města Ing. Pavel Procházka, kdy všechny přítomné uvítal a představil program večera.

V prvním bodě vystoupila ředitelka Základní umělecké školy ve V. Pavlovicích paní Milena Kaberová, která seznámila účastníky fóra o činnosti ZUŠ a jejím významu. Zdůraznila, že se škola v posledních letech specializuje na oživení a podporu místního folklóru a udržování zdejších tradic. V současné době působí na velkopavlovické ZUŠ cimbálová muzika, dechová kapela a folklórní taneční soubor, zvýšený zájem byl také zaregistrován o hru na tradiční lidové nástroje jako je cimbál, housle apod..

V dalším bodě se ujal slova pan Jan Melichar, předseda kulturní  komise, který se zaměřil taktéž na folklór, především na jeho důležitou a nezastupitelnou úlohu při tvorbě kulturního kalendáře v našem městě. Připomněl také aktivní přístup velkopavlovické krojované chasy, která se ochotně spolupodílí na organizaci řady folklórních akcí, vystupuje zde a tím napomáhá k propagaci a uchovávání tradic pro příští generace.

Dále byl podrobně probrán Kulturní kalendář na rok 2012, představitelé místních spolků a občanských sdružení podali informace o vlastní činnosti, na řadu přišlo i veskrze kladné hodnocení úrovně webových stránek města Velké Pavlovice a tištěného média Velkopavlovického zpravodaje. 

Zajímavým oživením diskusního fóra bylo představení právě připravované brožury „Velké Pavlovice – přátelské město“, která je zpracovávána v rámci dotačního programu Obec přátelská rodině a pojednává textově i obrazově o činnosti spolků a dobrovolných organizacích působících v našem městě.  Tato brožura bude občanům k dispozici koncem letošního roku.

V závěrečné diskuzi byla vyslovena řada zajímavých podnětů, nápadů a připomínek, které v budoucnosti zajisté opět obohatí a zkvalitní kulturní vyžití ve Velkých Pavlovicích.

Karolína Bártová, TIC Velké Pavlovice

 

Fotogalerii z diskusního fóra na téma KULTURNÍ DĚNÍ ve Velkých Pavlovicích
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2011 Ing. Zdeněk Karber

 

23-11-2011-BK