Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Díky projektu jsme otevřeli dveře zájemcům o studium

Město Velké Pavlovice je účastníkem projektu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Partnerství pro podporu popularizace vědy a výzkumu a další vzdělání v oblasti popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky“, kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0013.

 

 

V souvislosti s tímto projektem, s podporou Města Velké Pavlovice, jsme „otevřeli dveře“ zájemcům o studium z řad studentů Gymnázia Velké Pavlovice, kteří se ve dnech ve dnech 28. – 29. dubna 2014 zúčastnili Happeningu na VŠB – TU v Ostravě, která je jedním z významných partnerů projektu a exkurze UTB ve Zlíně.

VŠB-TU Ostrava patří mezi špičkové technické univerzity v České republice, jejichž vědecko-výzkumný a vývojový potenciál rozvíjí a vytváří důležitou součást inovačních aktivit Moravskoslezského kraje a České republiky. Výsledky a hodnocení VŠB-TU Ostrava svědčí o síle odborného lidského kapitálu, kterým technická univerzita disponuje.

Klíčová témata výzkumného zaměření, která procházejí napříč všemi fakultami,
ústavy a celoškolskými pracovišti univerzity jsou:

  • Suroviny, energetika a ekologie
  • Informační technologie
  • Nové materiály, konstrukce a technologie
  • Bezpečnostní výzkum
  • Konkurenceschopné strojírenství
  • Řízení, rozhodování a modelování ekonomických a finančních procesů

 

Na Happeningu na VŠB – TUO byli studenti mimo jiné seznámeni populární formou s řešením hlavních výzkumných úkolů katedry energetiky v současné době. Vlastní ochutnávkou vzorků např. zjistili, jak se daří studentům vysoké školy najít nejvhodnější podmínky pro pražení kávy a kukuřice. 

V odpoledních hodinách si prohlédli Národní kulturní památku Dolní Vítkovice, vysokou pec a seznámili se s celým procesem výroby, který ve Vítkovicích probíhal až do roku 1998. Naučná trasa krok po kroku odhaluje, jak se kdysi v útrobách vysokých pecí vyrábělo surové železo. Součástí prohlídky byla projížďka skipovým výtahem, návštěva žhavého vysokopecního nitra či velínu, odkud se tavba železa řídila. Jedinečným zážitkem je adrenalinový výhled ze samotného vrcholu pece.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Počtem asi 12 600 studentů se UTB řadí ke středně velkým univerzitám v ČR. Navazuje na dlouholetou tradici Fakulty technologické, která existovala ve Zlíně od roku 1969 a vychovala stovky vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Pojmenována je po legendárním zakladateli obuvnické výroby ve Zlíně a světoznámém podnikateli Tomáši Baťovi (1876-1932).

Studenti gymnázia zvolili návštěvu fakulty technologické, fakulty multimediálních komunikací a fakulty humanitních studií. Na fakultě technologií – v Centru polymerních systémů se seznámili s výzkumem plastů k využití ve zdravotnictví a elektronice. Na fakultě multimediálních komunikací se podívali do filmového studia, do studia audiovizuální tvorby a studia zaměřeného na uměleckou fotografii. Na fakultě humanitních studií získali podrobné informace o všech oborech studia.

Poděkování patří zejména paní Veronice Sassmanové z VŠB - TUO a panu Tomáši Halamíkovi z UTB ve Zlíně, kteří pro studenty připravili programy exkurzí, provázeli je a velmi dobře se o ně postarali.
Rovněž pak paní učitelce Ing. Marii Šmídové a panu řediteli gymnázia PaedDr. Vlastimilu Kropáčovi, kteří studenty na výpravě za poznáním „vysokoškolského světa“ doprovodili.

Za Město Velké Pavlovice Dagmar Švástová


 

Fotogalerii realizace projektu
"Partnerství pro podporu popularizace vědy a výzkumu a další vzdělání v oblasti
popularizace transferu technologií v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky"
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2014 Archiv Gymnázia Velké Pavlovice

 

 

07-05-2014-BK