Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Děti si nesly svůj kříž. Sehrály divadelní představení Pašijové hry

O velikonoční bílé sobotě, dne 16. dubna 2022, se od čtvrté hodiny odpolední začaly na farní zahradě ve Velkých Pavlovicích odehrávat Pašijové hry - vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista.

Představení si připravily velkopavlovické děti pod vedením Hanky Bálkové. Děj a postavy byly sepsány dětem přímo na míru za pomoci inspirace z webových stránek Víra pro děti.

Příběh, který všichni jistě známe, si pro intenzivnější prožitek děti zpestřily o interaktivní vsuvky. Například proběhlo mytí nohou učedníků Ježíšem před Poslední večeří Páně, kdy byli vyzváni tři dobrovolníci z návštěvníků. Dále děti jedly u stolu při Poslední večeři nekvašený chléb, který si společně upekly den předem a ve skleničkách si připily hroznovým moštem z Kamil Prokeš vinařství. Tato hostina znázornila, že chléb představuje Kristovo tělo a víno jeho krev. V příběhu nechyběla ani zrada Jidáše nebo soud s Ježíšem před Pilátem. V druhé části představení následovala dětská křížová cesta, která měla čtrnáct zastavení rozmístěných po farní zahradě a po celou dobu nesl Ježíš dřevěný kříž na znamení ukřižování.

Na závěr děti poděkovaly Haničce, předaly ji krásnou jarní kytici z květinářství u Františka a s nadšením se jí ptaly, kdy pro ně připraví další představení, protože je práce na nacvičování i samotné vystoupení moc bavilo. Návštěvníci ocenili účinkující děti potleskem a s radostí se pustili do společného ochutnávání přinesených pokrmů.

Poděkování patří především Haničce Bálkové za laskavou péči a vedení dětí a všem šikovným malým hercům. Také otci Markovi za organizační pomoc a rodičům, kteří se podíleli na přípravách, oblékli děti do krásných kostýmů a napekli dobroty k zakousnutí.

Farnost * Velikonoce 2022 - Divadelní představení dětí PAŠIJOVÉ HRY

Text: Petra Prokešová / Foto: Oldřich Otáhal / 21.4.2022