Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Děti, léto, prázdniny, příroda - to vše na ekocentru

Co připravilo Ekocentrum Trkmanka pro děti na prázdninové dny? Několik příměstských i pobytových přírodovědných kurzů naplněných hrami, spoustou krásných zážitků ve spojení s přírodou. Programy byly připraveny pro děti různých věkových kategorií zaměřené na kontakt s přírodou, pozorování a vnímání světa kolem sebe všemi smysly. Nechyběly ani ryze prázdninové aktivity, např. hledání pokladu či večerní táborák s opékáním špekáčků.

První „letní“ návštěvníky jsme přivítali na pobytovém přírodovědném kurzu s názvem Kam zmizel sysel. Celý týden byl motivován problémem ohrožených zvířat a zejména významným výskytem sysla obecného ve Velkých Pavlovicích. Zároveň se účastníci kurzu seznámili i s dalšími živočichy a rostlinami v ekosystémech v okolí našeho města.

Následoval příměstský přírodovědný kurz na téma Po stopách našich předků, zaměřený na poznávání historie Velkých Pavlovic a regionu. Program zahrnoval výpravy k zajímavým stavbám a pozůstatkům minulosti, stará řemesla a dovednosti našich předků a samozřejmě poznávání a pozorování rostlin a živočichů typických pro náš region.

Třetí letní kurz byl pobytový a na téma Setkání s Matkou Přírodou. Kurz probíhal formou celotýdenní hry zaměřené na fenologické střídání roku v přírodě. Děti první den přivítala sama Matka Příroda a poprosila je o pomoc. Rozbily se jí totiž hodiny, které v přírodě střídají jaro, léto, podzim a zimu. Vše místo tří měsíců netrvá ani dva dny. Děti tak během týdne prožily celý rok. Každý den se setkaly s Matkou Přírodou a pokaždé jim Matka Příroda sdělila, jaký problém ji trápí, s čím by potřebovala pomoci. Pomoc se realizovala ve hrách a soutěžích.

Poslední kurz pro děti školou povinné byl příměstský a tentokrát zaměřený na Záchranu planety Země. Celotýdenní hra začala nalezením létajícího talíře, který v sobě ukrýval poselství s voláním o pomoc, které napsal mimozemšťan Wejdík, obyvatel planety Goloke. Jeho planeta čelí ekologické katastrofě. Děti postupně nacházely nové vzkazy, ve kterých se seznámily s některými problémy, které trápí Wejdíkovu planetu. Těmito problémy byl například nahromaděný odpad, kyselé deště, hynutí zvířat, plýtvání elektrickou energií a vodou. Děti se s problémy nejen seznámily, ale učily se je řešit a také jim předcházet. Mimo jiné si rozvíjely své fyzické a psychické schopnosti, kreativitu a vzájemnou spolupráci.

V rámci programu kurzů jsme zařadili také příměstský přírodovědný kurz pro děti z mateřské školy na téma Putování za zázraky přírody. Pro velký zájem z řad rodičů jsme původní počet dvaceti účastníků nakonec navýšili a tak ekocentrem znělo dvacet devět hlásků rozdělených do tří skupinek. I když nejmladší účastníci kurzu oslaví své třetí narozeniny teprve v prosinci, zvládly to všechny děti na jedničku… a také samozřejmě lektoři. Každá skupinka absolvovala pohybové a přírodovědné hry odpovídající jejich věku, děti zkoumaly, poznávaly, tvořily a objevovaly zázraky přírody.

Letních přírodovědných kurzů se zúčastnilo celkem 109 dětí. Jejich rozzářené tváře a štěbetání rodičům, když si je vyzvedávali, bylo pro nás známkou, že se jim u nás líbilo a strávily zde pěkné prázdninové dny. Těšíme se na ně také v průběhu roku, kdy připravujeme nové aktivity a samozřejmě zase v příštím roce na některém z přírodovědných kurzů.

Na viděnou se těší zaměstnanci Ekocentra Trkmanka!

 

Bc. Zita Dvořáková, Msc; vedoucí příspěvkové organizace


 

Fotogalerii nejmenších účastníků letních přírodovědných kurzů na Ekocentru Trkmanka
- "Putování za zázraky přírody" otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2014 Archiv Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice

 

 

08-11-2014-BK