Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Dětem se dostane svátosti Svatého přijímání

Velkopavlovická farnost připravuje pro děti ve věku okolo devíti let na neděli 7. června 2009 slavnostní den. Dostane se jim svátosti prvního Svatého přijímání. Obřadu je ujme páter Mgr. Petr Papoušek. Kostel otevře k této příležitosti své brány v 10.30 hodin dopoledne.

Máte-li zájem, můžete doprovodit těchto devět dětí ...

Sandru Pláteníkovou, Hanku Bálkovou, Marušku Mádlovou, Katku Kadlecovou
Ondru Slámu, Ondru Míchala, Oldu Vymazala a Radima Popovského

 

 


Svaté přijímání

Svaté přijímání (z latinského communio sdílení společného) je pojem, jímž katolická a pravoslavná církev označuje posvěcený chléb a víno, který křesťané přijímají při slavení eucharistie. Církve vzešlé z protestantské reformace však tohoto pojmu užívají v širším smyslu, který označuje celý obřad večeře Páně; tímto i naznačují, že přijímání tvoří celý obřad.

S pojmem přijímání je příbuzný i pojem společenství (latinsky též communio), který označuje vzájemný vztah mezi křesťany a zvláště mezi jednotlivými církvemi. Tento pojem chce naznačit svazek, který mezi nimi existuje, a který se naplňuje i v možnosti slavit společně eucharistii a mít účast na svatém přijímání.

(Zdroj informací: www.wikipedia.cz)

03-06-2009