Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Desátá TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ...za světlem dobrých skutků

Vážení občané, již od pátku do neděle tohoto týdne (8. až 10. ledna 2010) proběhne jako v téměř všech městech a vesničkách po celé České republice i ve Velkých Pavlovicích jubilejní desátý ročních charitativní TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.

U Vašich dveří se objeví tříkráloví koledníci, kteří budou v doprovodu dospělé osoby a za zpěvu koled vybírat do pokladniček finanční dary pro tuto sbírku pořádanou Českou katolickou charitou.

V našem okrese pořádá sbírku jako každoročně Oblastní charita Břeclav,
výtěžek sbírky bude předán potřebným v těžkých životních situacích.


 
Koledníci Vám předem děkují za vlídné přijetí a dary!

 

 


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS podesáté...

Jubilejní desátý ročník Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Charita Česká republika,
proběhne na území celé ČR ve dnech 1. 1. - 14. 1. 2010.

Do ulic po celém břeclavském okrese vyrazí v tomto termínu koledníci se zapečetěnými pokladničkami s logem Charity ČR v kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara, aby přinášeli radostné poselství do všech domovů. Zároveň se stanou nadějí těm, kteří si sami pomoci nemohou. Svým příspěvkem do tříkrálové pokladničky mohou dárci pozitivně ovlivnit osudy těch nejpotřebnějších.

Výtěžek je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Sbírku zahájil Tříkrálový koncert v Městském divadle Brno, který v neděli 3. ledna 2010 v přímém přenosu odvysílala za obrovského zájmu diváků Česká televize na programu ČT1.

 


DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY MŮŽETE PŘISPÍVAT KDYKOLIV...

Sbírkový účet Tříkrálové sbírky:    66008822/0800 u České spořitelny

Sbírkový účet Charity ČR pro humanitární pomoc do zahraničí:   55660022/0800 u České spořitelny

V břeclavském regionu je do sbírky zapojeno už více než 50 obcí. Připojte se také a pomáhejte s námi !

Děkujeme!!!

 

www.trikralovasbirka.cz    *    www.charitabreclav.cz    *     www.charita.cz

04-01-2010-BK