Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Den Země 2017

Ačkoliv se pravý Den Země slaví až 22. dubna, naše gymnázium si své mateřské planety cení natolik, že započalo oslavy již o dva dny dříve. Jak už se stává zvykem, všechny třídy, až na maturitní ročníky, se vydaly prožít tento den na Ekocentrum Trkmanka. Přestože jsme čekali, že nám ku příležitosti tak výjimečného dne naše drahá Zemička nadělí i výjimečné počasí, opak byl pravdou. Od rána se na nás obloha dívala poněkud zádumčivě, což v některých z nás dokázalo vyvolat pochmurnou náladu. Na pocitu radosti z oslav nám moc nepřidal ani teploměr, jehož teplota ne a ne vystoupat do výšky odpovídající jarnímu počasí.

Z melancholického hloubání nad nepříznivým klimatem nás však vytrhl znělý hlas paní učitelky Zavadilové, která nás rozdělila do dvaceti věkově pestrých skupin. Kromě čísla nesla každá skupina název jistého brouka, aby se lépe rozeznala od ostatních. Všechny broučí skupiny se pak vydaly plnit dvacet rozmanitých úkolů – od rozeznávání vůně přes lovení lístečků mezi šváby až po lezení nad „propastí“. Ať už nás počasí zasmušilo jakkoliv, veškerou špatnou náladu jsme odhodili při jejich plnění stranou a soutěžili s opravdovou vervou. Po úspěšném absolvování všech misí jsme netrpělivě očekávali na vyhlášení jmen tří nejlepších skupin. Výsledky prý byly velmi vyrovnané a umístění se lišily třeba i o nepatrný půlbod. I přesto, že má skupina nevyhrála, myslím pozitivně, a věřím, že od třetího místa nás určitě dělilo malé desetinné číslo.

Den Země na Ekocentru byl stejně jako minulý rok báječný a troufám si tvrdit, že i přes nepřízeň počasí jsme si společné aktivity náramně užili. Také si myslím, že je to skvělá příležitost, jak stmelit žáky z jiných tříd. Jaká škoda, že příští rok už nás čeká jen maturita!

Gymnázium * Den Země 2017

Zdroj: www.gymnazium.velke-pavlovice.cz / 26.4.2017