Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Den otevřených dveří na gymnáziu

Ve středu 7. listopadu 2018 se otevřely dveře Gymnázia Velké Pavlovice pro všechny zájemce o studium. Žáci přicházeli v doprovodu svých rodičů i dopoledne, protože měli ojedinělou příležitost nahlédnout do tříd během vyučování. 

Odpoledne pak školou zněly tóny z tanečního kurzu, sólového klavírního vystoupení maturanta Vojty Antoše, žáci si mohli vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto, prezentovala se chemie, zeměpis, matematika, robotika, astronomický kroužek, aikido, environmentální výchova, projekty Erasmus+, česko-španělská výměna, výtvarná činnost v ateliéru, jazykové učebny a informatika.

Děti i rodiče uvedli v předchozích letech, že právě ukázka výuky, návštěva budovy a jejích příjemných prostor, výzdoba pomohly žákům k rozhodování o studiu na naší škole.

Během dne otevřených dveří se uskutečnila tradiční vědomostní soutěž. Ze správných odpovědí byli vylosování tři výherci - Barbora Janošková z Čejkovic, Dominik Škrobák z Velkých Bílovic a Nela Buchtová z Velkých Pavlovice.

Všem dětem a jejich rodičům děkujeme za účast a těm, kteří na tento den zapomněli, sdělujeme, že dne 8. ledna 2019 budeme pořádat druhý Den otevřených dveří.

Gymnázium * Podzimní Den otevřených dveří

Text: Mgr. Renata Bláhová, zástupkyně ředitele Gymnázia Velké Pavlovice / Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice / 20.11.2018