Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Den otevřených dveří na Gymnáziu V. Pavlovice

V sobotu 6. listopadu 2021 se otevřely dveře Gymnázia Velké Pavlovice pro všechny bývalé absolventy a zájemce o studium. Velkopavlovické gymnázium si v letošním roce připomíná 25 let od zahájení výuky a tak i tento den se nesl v tomto duchu. 

Vyučující připravili pro současné žáky tvůrčí dílny s rozličnou tematikou, k pobavení byl i fotokoutek a nechyběla ani školní kavárnička. Návštěvníci se mohli zaposlouchat do tónů cimbálové muziky souboru Palička. 

Zájemci o studium přicházeli v doprovodu svých rodičů po celý den. Měli příležitost nahlédnout do tříd a mohli si vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Všichni příchozí se museli prokázat potvrzením o bezinfekčnosti, případně si mohli přímo ve škole udělat antigenní test. Součástí opatření bylo nošení respirátorů po celé budově školy. 

Po celý den se příchozím věnovali studenti starších ročníků, kteří velmi ochotně poskytovali informace o možnostech studia a spolupráci se zahraničními školami, včetně projektu Erasmus, ale také o výuce cizích jazyků, sportovních a mimoškolních aktivitách, o možnostech dojíždění a úspěšnosti studentů v přijímacím řízení na vysoké školy. 

Děti i jejich rodiče už v předchozích letech uvedli, že právě ukázka dílen, návštěva budovy a jejích příjemných prostor pomohly žákům k rozhodování o studiu na naší škole. Z tváří všech zúčastněných bylo vidět, že se program vydařil a den měl báječnou atmosféru, ke které občerstvením v podobě hodovních koláčků přispělo i Pekařství Petr Křivka.

Gymnázium * Den otevřených dveří k příležitosti 25. výročí školy

Text: PaedDr. Vlastimil Kropáč Vlastimil, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice / Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice / 11.11.2021