Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Den otevřených dveří na gymnáziu

Ve středu 14. ledna 2015 se na našem gymnáziu uskutečnil tradiční Den otevřených dveří, který byl určen především budoucím uchazečům o studium a jejich rodičům. Po celý den se střídaly návštěvy dětí, které přicházely většinou v doprovodu rodičů. Po celou dobu pobytu se návštěvám věnovali učitelé a zejména studenti školy. Poskytovali informace o studiu, o možnostech výuky cizích jazyků, o sportovních a mimoškolních aktivitách. Zodpovídali otázky na dojíždění, přijímací zkoušky, na zapojení školy do projektů, zahraniční jazykové pobyty, úspěšnost studentů v maturitních zkouškách a na výsledky absolventů v přijímacím řízení na vysoké školy.

Poznávací soutěž byla pro návštěvníky připravena v rámci celodenního programu. Soutěžící měli za úkol navštívit deset míst v areálu školy a zde hledat slova do tajenky připravené křížovky. Praktické ukázky práce zájmových kroužků, prezentace fyzikálních, chemických, biologických a ekologických pokusů a možnost si některé ihned vyzkoušet, se setkaly s příznivou odezvou mnoha dětí. Uchazeči měli možnost vyzkoušet si testy nanečisto z matematiky a českého jazyka. Každý návštěvník si vedle užitečných informací a spousty dojmů odnesl ročenku školy a pozvánku na přípravné kurzy.

Všem děkujeme za hojnou účast a těšíme se na setkání 1. září 2015, kdy se z mnohých návštěvníků stanou naši noví studenti.

V rámci soutěže byli vylosováni následující výherci USB Flash disku:

1. Vojtěch Bystřický

2. Václav Pecůch

3. Artim Ibrahimi

Výherci si mohou ceny převzít na sekretariátu gymnázia při podání přihlášky ke studiu.

Kropáč Vlastimil, ředitel školy

 


 

Fotogalerii ze Dne otevřených dveří na gymnáziu
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2015 Archiv Gymnázia Velké Pavlovice

 

19-01-2015 PV