Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Dámský klub: umíme se bavit i pomáhat

Činnost Dámského klubu je velmi rozmanitá. Zahrnuje jak společná setkání s posezením, tak i aktivní účast na nejrůznějších akcích. Minulý rok jsme zahájily setkáním k MDŽ pod názvem „Večer s písničkou a kytičkou“. K výročí osvobození Velkých Pavlovic již tradičně pokládáme kytici růží k pomníku padlých ve světových válkách. Naše členky pomáhaly jak při Dnu dětí “Kdo si hraje nezlobí“, tak i při  organizaci výstavy „Dary jižní Moravy“, nebo také na ekocentru při akci „Světový den dětí“.

Uspořádaly jsme sbírku ošacení pro děti z DD Štíty v Orlických horách. Firma Berendsen zdarma odvezla dětem 7 pytlů ošacení. Ještě jednou tímto děkujeme vedení firmy za tuto záslužnou činnost. Další 4 pytle s oblečením jsme poslaly na charitu. Z technických důvodů se neuskutečnila návštěva dětí ze Štítů v našem městě. Plánujeme ji letos v měsíci květnu nebo červnu a již nyní se na děti těšíme.

V rámci cyklu „Poznáváme svůj rodný kraj“ jsme podnikly výšlap na zříceninu Dívčího hradu. Velmi zajímavé bylo zhlédnutí výstavy „Věk lovců mamutů“, instalované v Dolních Věstonicích. Návštěva divadelního představení „Kdosi brousí nad Paďousy“  v Boleradicích nás příjemně pobavila. V době konání Vánočního jarmarku jsme pořádaly výstavu dřevěných hraček spojenou s prodejem.

Činnost v roce 2013 zakončily členky Dámského klubu s mikulášskou spojenou s tombolou. V kulturním programu opět vystoupily žákyně ZUŠ. Děkujeme paní ředitelce Mileně Karberové a všem účinkujícím, kteří nám vždy svými vystoupeními zpestří naše společná setkání.

I v letošním roce připravujeme celodenní výlety, návštěvy divadel, různá setkání apod. a i nadále budeme rozvíjet spolupráci s místními organizacemi.

Předsedkyně DK
Mgr. Alena Kocmánková


 

 

23-01-2014 PV